Over IVN Natuur-educatie Arnhem

IVN Natuur-educatie Arnhem is een organisatie die mensen lokaal bij natuur betrekt.
In parken, landgoederen en in hun eigen buurt.
Binnen deze IVN-afdeling zijn ruim 200 vrijwilligers actief.
Jaarlijks organiseren ze met veel passie talloze excursies, cursussen, wandelingen, lezingen, natuurwerkochtenden en kinderactiviteiten.
Door deze laagdrempelige en educatieve activiteiten maakt een groot aantal Arnhemmers kennis met haar natuurlijke en vaak verrassende omgeving.

Download de informatiefolder:
Informatiefolder IVN Arnhem 1.2
Download hier de statuten van IVN Natuur-educatie Arnhem:
statuten IVN Arnhem 20181016

Aanmelden voor de nieuwsbrief van IVN Arnhem:

https://doemee.ivn.nl/aanmelden-afdelingsnieuwsbrief?department=1338

Download hier ons huishoudelijk reglement:
Huishoudelijk Reglement IVN Arnhem def 2019

Privacy en cookie statement

IVN respecteert jouw persoonlijke levenssfeer.
Jouw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.
We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In deze Privacy en cookie statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

IVN heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met eventuele vragen.
Hiervoor kan je met ons contact opnemen.

Wat zijn persoonsgegevens 

Persoonsgegeven is informatie waarmee jij direct of in combinatie met elkaar kan worden herkend.
Voorbeelden zijn: je lidmaatschapsnummer, (achter)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens 

IVN verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van abonnees, leden en van deelnemers aan activiteiten/cursussen, online promoties, evenementen en acties.
Maar ook van personen met wie we anderzins contact hebben, die onze website/webshop bezoeken en die bij of voor ons werkzaam zijn.

IVN verzamelt de verschillende persoonsgegevens via bijvoorbeeld (lokale) verenigingen of wanneer je zelf contact hebt met IVN om bijvoorbeeld jouw informatieverzoek op te volgen.
Een contact met IVN kan bijvoorbeeld telefonisch zijn, via het contactformulier op IVN.nl, per e-mail, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan jou aangeboden elektronische boodschap, via events, enquêtes of (klantpanel)onderzoeken, (mobiele) websites, als je je aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Personalia (bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres)
  • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief en op welke nieuwsbrieven)
  • Interactiegegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s je bezoekt op ivn.nl, open- en clickgedrag via onze e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, gebruik van social media of contact met de klantenservice).

IVN verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Wanneer je een IVN-lidmaatschap afsluit om je te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden.
  • Wanneer je producten en/of diensten van IVN afneemt, bijvoorbeled via onze webshop, om deze producten te kunnen leveren.
  • Om onze overige dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om contact met je te kunnen opnemen als je een vraag aan ons stelt.
  • Om wettelijke of internationale verplichtingen na te komen.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en/of diensten, marktonderzoek en om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren.
  • Om leden/geinteresseerden op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media.

Profiling: wij proberen onze communicatie over producten/diensten van IVN en daarmee samenhangende onderwerpen via verschillende (digitale) communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken.
Om dat mogelijk te maken, koppelt, combineert en analyseert IVN beschikbare (persoons)gegevens (zoals in deze Privacyverklaring benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen, op elkaar af te stemmen en het aantal contactmomenten met je te beperken.
Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.
Wel zullen we te allen tijde jouw privacy belang afwegen tegen ons gerechtvaardigde belang om marketing activiteiten uit te voeren.

Alle communicatiekanalen die IVN gebruikt vallen onder deze Privacyverklaring.
Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

Je kunt je op diverse plekken op onze website abonneren op nieuwsbrieven van IVN. Hiervoor is het achterlaten van een geldig e-mailadres verplicht.
Wil je minder of geen nieuwsbrieven ontvangen ?
In elk bericht zit onderaan een afmeldlink waarmee je je op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.

Bewaartermijnen

IVN bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen.
Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande toestemming.
Uitzonderingen hierop zijn als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn of als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst die wij met je hebben.
Zo verstrekken wij bijvoorbeeld je persoonsgegevens aan de lokale IVN afdeling bij jou in de buurt.
Voor de uitvoering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld t.b.v. onze ledenadministratie) schakelen wij in sommige gevallen dienstverleners in. Deze partijen verwerken jouw persoonsgegevens alleen op de manier zoals IVN hen voorschrijft. 

IVN en andere websites

Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites.
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op die andere websites.
IVN is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonlijke informatie omgaan.
Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Cookieverklaring

IVN maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
Cookies zorgen bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in ons cookie statement. 

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door door onbevoegden worden ingezien.

Jouw rechten

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen.
Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over IVN via e-mail, telefoon of post tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening. 

Deze verzoeken kun je indienen door een e-mail te sturen aan info@ivn.nl. Met betrekking tot al je rechten zullen wij in het algemeen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.
Zo proberen wij jouw verzoek altijd binnen 4 weken te verwerken.

Autoriteit persoonsgegevens

Heb je een klacht met betrekking tot hoe IVN met jouw persoonsgegevens om gaat ?
Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact

Wil je na het lezen van ons Privacy en cookie statement meer informatie of heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

IVN Nederland
Plantage Middenlaan 2c
1018 DD Amsterdam
Tel. (020) 622 81 15
E-mail: info@ivn.nl 

Wijzigingen Privacy en cookie statement

IVN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy en cookie statement.
Wij adviseren je deze Privacy en cookie statement met regelmaat te lezen.
De meest recente versie vind je altijd op www.ivn.nl.
Deze pagina is voor het laatst opgemaakt 24 juli 2018.

 

ANBI

De stichting IVN is door de belastingdienst erkend als ANBI (groepsbeschikking van 20 november 2014 met kenmerk G-14).
IVN afdeling Arnhem valt onder deze groepsbeschikking.

Dit betekent dat giften, nalatenschappen e.d. voor de goede gever en voor de ontvanger (IVN) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de heffing van schenkingsrecht en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Giften, nalatenschappen e.d. aan IVN Arnhem vallen onder deze fiscaal aantrekkelijke  regeling.

Voor de precieze voorwaarden voor de vrijstelling van schenkingsrechten en de aftrekbaarheid van giften verwijzen wij naar de informatie van de Belastingsdienst

De Belastingdienst heeft ons de verplichting opgelegd nader omschreven informatie op onze website te publiceren.
De gegevens zijn hieronder vermeld:

Naam

IVN  Afdeling Arnhem

RSIN nummer

815749405

Adres

Weg langs het Hazegrietje 23, 6821 JZ Arnhem

Email

secretaris[appestaartje]ivnarnhem.nl

Internet

https://www.ivn.nl/afdeling/arnhem

Bestuur

Ben Dröge
voorzitter[appestaartje]ivnarnhem.nl
Maarten van Rijbroek secretaris[appestaartje]ivnarnhem.nl
Jolanda Kraan-Dirksen penningmeester[appestaartje]ivnarnhem.nl
Rob ten Hoedt robtenhoedt[appestaartje]ivnarnhem.nl

Beloningsbeleid

Alle leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.

Beleidsplan

Het jaarplan is te vinden in het eerste ledenblad van het jaar met de vergaderstukken voor de voorjaars-ALV:

IVN Gids 1-2016 met gegevens voor ALV en ANBI

Doelstelling

IVN werkt aan een duurzame samenleving.
Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert.
Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven.
We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.
Dit doen we met zo'n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals.
Dat maakt IVN een unieke partner in duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag is te vinden in het eerste ledenblad van het jaar met de vergaderstukken voor de voorjaars- ALV.

IVN Gids 1-2016 met gegevens voor ALV en ANBI

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is te vinden in het eerste ledenblad van het jaar met de vergaderstukken voor de voorjaars- ALV.

IVN Gids 1-2016 met gegevens voor ALV en ANBI

En verder ...