Over IVN Arnhem

IVN Natuureducatie Arnhem is een organisatie die mensen lokaal bij natuur betrekt. In parken, landgoederen en in hun eigen buurt.
Binnen deze IVN-afdeling zijn zo'n 150 vrijwilligers actief.
Jaarlijks organiseren ze met veel passie talloze excursies, cursussen, wandelingen, lezingen, natuurwerkochtenden en kinderactiviteiten.
Door deze laagdrempelige en educatieve activiteiten maakt een groot aantal Arnhemmers kennis met haar natuurlijke en vaak verrassende omgeving.

Download de informatiefolder op
www.ivn.nl/document/informatiefolder-ivn-arnhem

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, staat voor de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel GDPR (General Data Protection Regulation), die in de hele EU geldig is. De AVG is op 25 mei 2018 in werking getreden. Alle verenigingen moeten aan de eisen van de AVG voldoen.

Hier lees je onze privacy-verklaring:
privacyverklaring AVG IVN Anhem

ANBI

De stichting IVN is door de belastingdienst erkend als ANBI (groepsbeschikking van 20 november 2014 met kenmerk G-14). IVN afdeling Arnhem valt onder deze groepsbeschikking.

Dit betekent dat giften, nalatenschappen e.d. voor de goede gever en voor de ontvanger (IVN) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de heffing van schenkingsrecht en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Giften, nalatenschappen e.d. aan IVN Arnhem vallen onder deze fiscaal aantrekkelijke  regeling.

Voor de precieze voorwaarden voor de vrijstelling van schenkingsrechten en de aftrekbaarheid van giften verwijzen wij naar de informatie van de Belastingsdienst

De Belastingdienst heeft ons de verplichting opgelegd nader omschreven informatie op onze website te publiceren. De gegevens zijn hieronder vermeld:

Naam

IVN  Afdeling Arnhem

RSIN nummer

815749405

Adres

Weg langs het Hazegrietje 23, 6821 JZ Arnhem

Email

secretaris@ivnarnhem.nl

Internet

https://www.ivn.nl/afdeling/arnhem

Bestuur

Maarten van Rijbroek secretaris@ivnarnhem.nl
Jolanda Kraan-Dirksen penningmeester@ivnarnhem.nl
Rob ten Hoedt robtenhoedt@ivnarnhem.nl
Ben Dröge bendroge@ivnarnhem.nl

Beloningsbeleid

Alle leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.

Beleidsplan

Het jaarplan is te vinden in het eerste ledenblad van het jaar met de vergaderstukken voor de voorjaars-ALV:

Gids 1-2016 met gegevens voor ALV en ANBI

Doelstelling

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Dit doen we met zo'n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals. Dat maakt IVN een unieke partner in duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag is te vinden in het eerste ledenblad van het jaar met de vergaderstukken voor de voorjaars- ALV.

Gids 1-2016 met gegevens voor ALV en ANBI

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is te vinden in het eerste ledenblad van het jaar met de vergaderstukken voor de voorjaars- ALV.

Gids 1-2016 met gegevens voor ALV en ANBI

En verder ...