IVN Klimaatwandeling in de wijk, allereerst in de Wijk Angerestein Klimaat en duurzaamheid

IVN Klimaatwandeling in de wijk, allereerst in de Wijk Angerestein

Arnhem 22 september 2022

IVN Klimaatwandeling in de wijk

Zondag 18 september is onze eerste Klimaat-excursie in de wijk Angerenstein gedaan door twee bevlogen IVN-gidsen.

Het klimaat verandert, de zomers worden warmer en droger en de regenbuien heviger.
De natuur staat onder druk door vermesting, verzuring en verdroging.
De soortenrijkdom in steden is tegenwoordig vaak hoger dan op het platteland, doordat er veel variatie en afwisseling is in het stedelijke landschap en er weinig bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Tijdens de klimaatwandeling wordt aan de hand van voorbeelden in de wijk aandacht besteed aan de relatie tussen mens en natuur.

  • Welke invloed heeft de natuur in de stedelijke omgeving.
  • Welke planten en dieren kom je tegen en hoe zit het met het water in de wijk.
  • Wat kan je zelf doen om van je wijk en stad een klimaatvriendelijke leefomgeving te maken.

De klimaatwandeling begint op een herkenbare locatie in de wijk en duurt anderhalf tot twee uur.
Onderstaande onderwerpen komen tijdens de klimaatwandeling aan bod.

  • Natuurfilosofie

Als we over natuur denken, dan plaatsen we deze vaak buiten onszelf.
Je hebt de mens met zijn cultuur, taal, techniek en niet te vergeten bewustzijn.
En je hebt de (niet menselijke) natuur die dat allemaal niet zou hebben.
Deze scheiding maakt dat we de natuur kunnen zien als iets wat we naar eigen believen mogen gebruiken.
Waar komt de scheiding tussen mens en natuur eigenlijk vandaan ?

  • Waterhuishouding

De hoeveelheid neerslag neemt over de lange termijn toe.
De afgelopen 110 jaar met 26%.
Toch dreigt verdroging van de natuur.
Hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen ?

  • Biodiversiteit

En rijke diversiteit aan planten zorgt voor een grote diversiteit aan insecten en daarmee ook aan dieren.
Op welke manier draagt het stedelijk groen bij aan de soortenrijkdom ?

  • Klimaatadaptatie

Natuur in de stad zorgt voor meer koelte, minder luchtvervuiling en kan hevige regenval beter verwerken.
Naast parken en ander openbaar groen is ook de eigen tuin hierin een belangrijk onderdeel.
Op welke manier helpt de inrichting van je eigen tuin voor een leefbaarder stad ?

  • Bomen en CO2

Bomen leggen CO2 vast en kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2 concentratie in de atmosfeer.
Hoe werkt dat ?
En hoe effectief is dat ?

Deze Klimaatexcursies zijn onderdeel van de Wijkexcursies van IVN Natuur-educatie Arnhem.

Informatie

Han Savelkoel en Pieter van Vemde, 06-25282530
secretariaativnarnhem@gmail.com

Ontdek meer over

Deel deze pagina