Arnhem
Natuur in de Buurt
Op
donderdag17nov202220:00

Uitnodiging Groen Arnhem LIVE: de Wolf

Activiteit van Groen Arnhem en Natuurcentrum Arnhem

Groen Arnhem en Natuurcentrum Arnhem nodigen je van harte uit voor de eerste editie van Groen Arnhem LIVE, over de wolf.

De wolf is terug in Nederland.
Hoe gaan we om met de uitdagingen die daarbij horen en wat zegt dit over onze relatie met onze leefomgeving ?
Op donderdag 17 november organiseren we een informatieve en inspirerende bijeenkomst over de terugkeer van de wolf.

foto © Groen Arnhem LIVE

De uitdaging van leven met de wolf
Mensen beschermen natuurgebieden zodat bedreigde planten- en diersoorten daar kunnen overleven, maar het gebied daarbuiten beschouwen we doorgaans als exclusief van ons mensen.
Ook het huidige faunabeheer gaat ervan uit dat een strikte scheiding tussen natuur en cultuurlandschap veel problemen kan oplossen.
Maar wolven kleuren graag buiten de lijntjes, en negeren het onderscheid tussen cultuur en natuur dat voor mensen zo belangrijk is.
Zij claimen een plek in het landschap dat wij tot voor kort als ons eigen exclusieve domein beschouwden.
Om conflictarm te kunnen samenleven met wilde dieren zoals de wolf moeten mensen zich er niet alleen van bewust zijn dat ze het landschap delen met de wolf, maar ook beseffen hoe wij voortdurend, vaak zonder het te beseffen, communiceren met andere soorten waarmee we het landschap delen.
De uitdagingen van samenleven met de wolf staan tijdens deze avond centraal.

Sprekers

Hoofdspreker van de avond is universitair hoofddocent Martin Drenthen, expert op het gebied van milieufilosofie.
Hij houdt zich bezig met ethische vragen rondom natuurbeheer en de terugkeer van grote zoogdieren in Nederland.

Glenn Lelieveld, projectleider roofdieren bij de Zoogdiervereniging en coördinator van het Wolvenmeldpunt, licht de actuele situatie in Nederland en op de Veluwe toe. Wethouder Marco van der Wel (natuur, milieu en zorg) gaat in op de visie van de gemeente.

Groen Arnhem LIVE

In de nieuwe programmareeks van vijf bijeenkomsten komen diverse thema’s aangaande natuur en duurzaamheid aan bod.
Per avond staat steeds een ander actueel thema centraal, maar wel met éénzelfde doel:
Wat kunnen we samen doen om de groene ambities van onze stad te realiseren ?

De avonden worden gehouden in bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek.
Het inhoudelijke programma van de reeks komt tot stand in samenspraak met de programmaraad, bestaande uit zeven ervaren en gepassioneerde groene Arnhemmers; Jeroen Glissenaar, Gini Manting, Henk Oost, Yvon Schuler en Phebe Kloos.

Wanneer

Donderdag 17 november 2022

Waar

Bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek
Zijpendaalseweg 24A
6813 CL  Arnhem

Programma

19:30 uur            inloop met koffie/ thee
20:00 uur           start programma
21:30 uur           borrel

Kosten

Entree gratis

Aanmelden

Aanmelden verplicht via het formulier op de website

Informatie

Sanne Blok
Coördinator Groen Arnhem
06-22608309
info@groenarnhem.nl

Home - Groen Arnhem

Graag tot 17 november.

foto © Groen Arnhem LIVE

Algemene informatie

donderdag 17 november 2022 - 19:30 tot 22:00