Arnhem
Natuur
Op
dinsdag11dec201819:00

Lezing: studievereniging LaarX: Adderonderzoek in Nationaal Park de Meinweg

Ton Lenders

Enkele jaren geleden is vastgesteld dat de adderpopulatie in het Meinweggebied sterk terugloopt.
De oorzaken van deze ontwikkeling zijn niet eenduidig, maar het is vrijwel zeker dat zowel de toenemende recreatie, de verdroging van het gebied alsook de in het recente verleden uitgevoerde beheersmaatregelen een negatief effect op de adderstand hebben gehad.

De adder is hét symbool van het Nationaal Park De Meinweg.
De soort staat voor het ecosysteem van de natte en droge heide, een ecosysteem dat bepaald zeldzaam is in geheel West-Europa.
De Nederlandse overheid heeft zich middels de Europese Habitatrichtlijn verplicht deze biotopen te beschermen.
Het dier zelf is sinds 1973 opgenomen in de Natuurbeschermingswet en wordt genoemd in de Conventie van Bern en geniet als zodanig nationaal en internationaal bescherming.

Ton Lenders projectleider Adderonderzoek in de Limburgse natuurgebieden.

Algemene informatie

dinsdag 11 december 2018 - 19:00 tot 21:00
Locatie: 
Hogeschool van Hall Larenstein
Larensteinselaan 26-A
6882 CT Velp
Nederland
Google Maps image