Arnhem
Natuur
Op
dinsdag08jan201919:00

Lezing LaarX: Plastic Soup Foundation, ‘Schone Rivieren’

Michiel Princen

Op dinsdag 8 januari komt Michiel Princen een lezing geven over de Plastic Soup Foundation.

Met het initiatief ‘Schone Rivieren’ werken IVN, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee samen om de toevoer van plastic via rivieren aan de bron te stoppen.
Vijf jaar lang gaan deze drie organisaties naast het opruimen van de rivieroevers van de Maas en Waal met vrijwilligers ook een grootschalig afvalonderzoek opzetten.
Het doel van Schone Rivieren is om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheden, samenstelling en herkomst van het afval langs de rivieren. Het is voor het eerst in Nederland dat er op deze grote schaal onderzoek naar rivierafval opgezet wordt met behulp van ‘citizen science’: dataverzameling door vrijwilligers voor wetenschappelijk onderzoek.

In de zomer van 2017 is het onderzoek van start gegaan.
Er zijn momenteel ruim 200 vrijwilligers opgeleid tot rivierafval onderzoekers. Er zijn duo’s gevormd en ieder duo heeft een eigen tracé toegewezen gekregen, waar zij twee keer per jaar het rivierafval zullen monitoren en opruimen.
Op deze manier worden de verschillende afval items in kaart gebracht en worden de bronnen van het rivierafval geïdentificeerd zodat deze aangepakt kunnen worden.
Dit draagt bij aan de ultieme doelstelling van Schone Rivieren: geen enkel stukje plastic afval drijft meer via rivieren naar zee.

Plastic: een wondermateriaal ?

De plastic soup in de oceaan is een direct gevolg van ons consumptiegedrag en inmiddels een snel groeiend, onvoorstelbaar complex milieugevaar geworden. In veel landen is de marktpush van plastic producten, of producten verpakt in plastic, zeer groot. Synchroon hieraan neemt de plastic productie wereldwijd razendsnel toe. Van 311 miljard kilo in 2014 naar 622 miljard kilo over twintig jaar. Omdat plastic niet vergaat, zouden we de aarde in 2050 met de productie uit dat jaar 800 keer kunnen inpakken. De mogelijkheden om al dit afval te verwerken, zijn tot nu toe zeer beperkt. Wereldwijd is het storten van afval nog de meest gangbare ‘oplossing’, met alle desastreuse gevolgen van dien. In veel regio’s is er helemaal geen afvalinzameling en -verwerking, en wat doe je dan met die plastic troep?

Rethink, refuse, reduce, reuse, recycle

Wanneer plastic soup ter sprake komt zijn ‘recycling’ en ‘circulaire economie’ de meest gangbare toverwoorden. Maar we móeten nog veel slimmer zijn. De huidige marktmodellen moeten veranderen van snel en goedkoop naar meer duurzame modellen met dito producten en een lange levensduur. We moeten eerst al die onnodige of zelfs onzinnige plastic stromen verminderen of – liever nog – terugbrengen tot nul.

De Plastic Soup Foundation focust op bronaanpak. Daarom speurt Harmen Spek als Manager Innovations & Solutions al sinds de oprichting van de stichting de wereld af naar alle mogelijke innovatieve en creatieve oplossingen, zo dicht mogelijk bij de bron. Hij schat deze innovaties in op haalbaarheid en reikt sterren uit.

Nieuwsflits

© Plastic Soup Foundation

Meer dan 1000 stukken plastic in aangespoelde potvis

Amsterdam, 4 december 2018 – Een potvis die aanspoelde bij het nationaal park Wakatobi in Indonesië bleek 115 bekers, 25 tassen, vier flessen, twee slippers in zijn maag te hebben. Er werden in totaal meer dan duizend (!) stukken plastic geteld. Het totale gewicht aan plastic was zes kilo. Potvissen (Physeter macrocephalus) duiken diep voor voedsel, dat onder andere bestaat uit reuzeninktvissen. Of deze potvis het plastic tegenkwam op grote diepten is niet bekend.

Of het plastic de directe doodsoorzaak was, kon niet worden vastgesteld. Aangenomen wordt wel dat het hongergevoel afneemt door ingeslikt plastic en dat dat leidt tot ondervoeding. Ook andere effecten worden genoemd. Minder eten leidt tot minder energie en daardoor neemt de zwemsnelheid af, wat de dieren extra kwetsbaar maakt.

Indonesië behoort tot de Aziatische landen die het meest bijdragen aan de plasticsoep. Veel van de items die in het water terechtkomen zijn plastic die eenmalig gebruikt worden (single use plastic). Het land heeft zich tot doel gesteld om plastic afval te hebben verminderd met 70% in 2025, terwijl India een stap verder gaat door in 2022 alle eenmalige verpakkingsplastic te verbieden.

Algemene informatie

dinsdag 8 januari 2019 - 19:00 tot 21:00
Locatie: 
Hogeschool van Hall Larenstein
Larensteinselaan 26-A
6882 CT Velp
Nederland
Google Maps image