Arnhem
Natuur
Op
dinsdag04feb202019:00

Lezing LaarX: Het levend archief door Joop Schaminée

Studievereniging LaarX

Het levend archief

Voor het eerst is er in Nederland een iniatief gestart waarbij zeldzame planten- en bloemensoorten in een zadenbank worden opgeslagen en opgekweekt.
De reden hiervoor is dat veel wilde inheemse plantensoorten dreigen uit te sterven.

Vandaag een lezing van Prof.Dr Joop Schaminée.

foto: © WUR Resource

Levend archief

De biodiversiteit in Nederland staat meer dan ooit tevorenonder druk. Grootschalige insectensterfte, aanhoudend gebruik van gifstoffen en de effecten van klimaatverandering leiden tot een toenemende zorg voor het behoud van de groene waarden om ons heen. 
Een groot aantal Nederlandse wilde planten en bloemen dreigen te verdwijnen.
Niet alleen uit kwetsbare natuurgebieden maar ook in onze directe omgeving. 
Van de meer dan 1500 soorten wilde planten in Nederland is ongeveer een derde met uitsterven bedreigd.
Daarvan staan 71 soorten als ‘ernstig bedreigd’ op de Rode Lijst. 
In 2018 is stichting Het Levend Archief opgericht, een initiatief van bijzonder hoogleraar Plantecologie Joop Schaminée van Radboud Universiteit en Wageningen University & Research om zaden van (bedreigde) inheemse plantensoorten te verzamelen, op te kweken en te bewaren en zo veilig te stellen voor de toekomst.

Nationale Zadencollectie

De zaden worden verzameld gedroogd en ingevroren en op deze manier veilig gesteld.
Om de kiemkracht van de zaden te bewaren worden ze gedroogd, vacuüm verpakt en ingevroren.
Daarna kunnen ze in de diepvries zo’n 10 jaar of langer worden bewaard. Eventueel worden ze daarna weer uitgezaaid en opgekweekt, waarna er opnieuw zaad kan worden gewonnen en bewaard. 
Deze zaden vormen samen de Nationale Zadencollectie.
Doel is niet alleen het bewaren van soorten om eventueel te kunnen herintroduceren, maar ook om zadenmengsels van ter plekke thuishorende soorten en variëteiten te kunnen maken voor bijvoorbeeld bermen, akkerranden en slootkanten. 
(Bron: Vroege Vogels, BNNVara)

Meer informatie

http://hetlevendarchief.nl/missie/

Algemene informatie

dinsdag 4 februari 2020 - 19:00 tot 21:00
Locatie: 
Hogeschool van Hall Larenstein
Larensteinselaan 26-A
6882 CT Velp
Nederland
Google Maps image