Arnhem
Natuur
Op
dinsdag10mrt202019:00

Lezing LaarX: Broedvogelontwikkeling in de Gelderse poort,de jaren 1960 tot nu.

Joost van Bruggen

Joost van Bruggen vertelt over de Gelderse Poort, de streek rond de splitsing van Rijn, Waal en IJssel, is een van de belangrijke werkgebieden van de Vogelwerkgroep Arnhem e.o..

Het gebied vormt de overgang van de Duitse Niederhein naar de Nederlandse Rijndelta.
De Rijn heeft hier een bedding uitgeslepen door het grote stuwwallencomplex van Elten tot Kleve en vormde daarmee de toegangspoort tot haar huidige delta.
Door de strategische ligging vormt het een ecologisch knooppunt voor waterafhankelijke organismen.

Het gebied huisvest belangrijke populaties van vele broedvogelsoorten, waarvan een groot aantal voorkomt op de lijst van kwetsbare en bedreigde soorten (Rode Lijst) van Nederland en Nordrhein-Westfalen.

De eerste broedvogelinventarisaties in de Gelderse Poort stammen uit de jaren zestig en zeventig van de afgelopen eeuw.
Sindsdien is de vogelrijkdom van oude rivierstrangen met parels als de Oude Waal bij Nijmegen en de Oude Rijnstrang bij het Berghoofdse Veer, de diversiteit van kleiputten in alle stadia van verlanding, zoals de Groenlanden en de onvoorspelbaarheid van dynamische uiterwaarden als de Erlecomse Waard, voor vogelaars een begrip.

Tijdens deze lezing passeren een twintigtal kenmerkende en/of bijzondere broedvogelsoorten de revue.
Ik laat zien wat het jaar 2019 gebracht heeft en hoe de soort het deed in de voorbije decennia en toon veelal een vergelijk met de nationale trend van die soorten.
Welke soorten flink achteruit of vooruit zijn gegaan verneem je tijdens deze lezing.

Informatie over deze lezing

Zie website Studievereniging LaarX: http://www.svlaarx.nl/

Algemene informatie

dinsdag 10 maart 2020 - 19:00 tot 21:00
Locatie: 
Hogeschool van Hall Larenstein
Larensteinselaan 26-A
6882 CT Velp
Nederland
Google Maps image