Arnhem
Natuur in de Buurt
Op
zondag12aug201814:00

Excursie: Heemtuin: Cultuur, geschiedenis en geologie ( Frans Duermeijer)

In de natuur kijken we graag om ons heen.
We luisteren naar vogels, het geruis van water en wind.
We ervaren rust en stilte als een weldaad.
Kortom, vele mensen genieten in de natuur.

Deze zondagmiddag gaan we in op vragen, zoals:
hoe zijn die vegetaties ontstaan ?
En: hoe is het landschap ontstaan ?
Dat landschap, dat zorgt voor vele verschillende biotopen, waar planten en dieren zich thuis voelen.
Vele landschappen zijn ook een uiting van een bepaalde cultuur.
Daarbij kan worden gedacht aan de wijze van inrichting van landschapsparken, lusthoven, en dergelijke.
Welke invloed kan de mensheid dus hebben op natuur- en landschapsontwikkeling ?

Het landschap in Nederland is volledig door de mens bepaald, ook die gebieden, die we natuur noemen.
De invloed van de mens is gedurende de eeuwen niet altijd negatief geweest.
Juist de mens heeft gezorgd voor een grote variatie in landschappen en landschapselementen en daarmee voor een grote diversiteit in planten- en diersoorten.

De heemtuin is een voorbeeld van de “maakbaarheid” van natuur door mensen.
Daarin vinden heel mooie natuurontwikkelingen plaats.
Deze zondagmiddag wijzen de natuurgidsen van IVN Natuur-educatie Arnhem je op vele van de hierboven beschreven zaken.

 

Algemene informatie

zondag 12 augustus 2018 - 14:00 tot 15:30
Locatie: 
Ingang Heemtuin Presikhaaf, schuin tegenover Natuurcentrum Arnhem, Stadsboerderij Presikhaaf
(Ingang vanaf de laan van Presikhaaf) Ruitenberglaan 4
6826 CC Arnhem
Nederland
Google Maps image