Werkgroep PR en Communicatie

De werkgroep PR en Communicatie verzorgt zowel de interne als externe PR en communicatie voor IVN Apeldoorn.

Interne activiteiten:

 • Redactie van het afdelingsblad Groenvoer dat vier keer per jaar verschijnt (zoals typewerk, lay-out en redigeren van teksten en ontwerpen en toevoegen van illustraties. De redactie schrijft ook zelf artikelen  die aansluiten bij de actualiteit
 • Redactie van de maandelijkse digitale nieuwsbrief nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl met de laatste ingekomen oproepen en nieuwtjes
 • Webredactie zorgt voor actualisering van de website – een belangrijke informatiebron voor zowel in- als extern
 • De redactie social media zorgt voor berichten op facebook en Twitter.
 • Meedenken met de werkgroepen: welke PR-middelen zijn inzetbaar voor welke soort activiteit en doelgroep? Informatie en tips: hoe richt ik een informatiekraam of vitrine in, hoe ontwerp ik een poster (in huisstijl: sjablonen zijn aanwezig), wat is het doel van de activiteit en hoe sluit ik daarbij aan met de PR?
 • Stimuleren bij de werkgroepen tot het consequent gebruik van de huisstijl, zodat er één gezicht naar buiten is.

Externe activiteiten:

 • De redactie van het afdelingsblad Groenvoer, dat elk kwartaal uitkomt
 • Redactie van de website en social media met aankondigingen van de publieksactiviteiten
 • Redactie van persberichten met aankondigingen van publieksactiviteiten (die de IVN-werkgroepen organiseren) en verzenden naar de diverse media (kranten, websites, radio en TV)
 • Redactie en uitgave van de halfjaarlijkse activiteitenfolders
 • Uitleen van PR-middelen ten behoeve van de activiteiten en ontwerpen - op aanvraag van de werkgroepen - posters
 • Meedenken over samenwerking met andere organisaties om de activiteiten een breder bereik te geven.

Het IVN Promotieteam:

Verzorgen van de promotiekraam tijdens activiteiten die passen bij de doelstelling van IVN zoals de jaarlijkse cursus- en vrijetijdsmarkt in de openbare bibliotheek, markten, bij lezingen, etc. Het informatieaanbod biedt, behalve promotiemateriaal van IVN, een thematisch aanbod van artikelen zoals wandel- of fietsgidsjes, loeppotjes, zoekkaarten e.d.

Meedoen? 

Ideeën, meedoen? Iedereen kan vrijblijvend eens een bijeenkomst bijwonen en kijken of er een project of idee van zijn of haar gading bij is.
Neem contact met op met de contactpersoon van de werkgroep.