Werkgroep IVNeXtra

IVNeXtra houdt zich bezig met deskundigheidsbevordering en uitvoering van projecten; incidentele activiteiten, die niet door een andere werkgroep worden uitgevoerd.
IVNeXtra speelt daarmee in op incidentele vragen, die niet altijd door een reguliere werkgroep kunnen worden uitgevoerd.
Zodra zich een project aandient, zoeken we IVN-ers die, meestal in een groepje, de activiteit voorbereiden en uitvoeren. Deze opzet is uitermate geschikt voor leden die zich wel voor het IVN willen inzetten, maar alleen voor een korte, overzichtelijke periode.

Samenstelling IVNeXtra

IVNeXtra organiseert activiteiten die normaliter niet onder een werkgroep vallen. Veelal zijn dat allerlei éénmalige activiteiten (projecten). Hiervoor worden dan per project IVN-ers gezocht die mee willen werken aan de realisatie ervan. IVNeXtra heeft dus geen vaste leden.

Voorbeelden van IVNeXtra-activiteiten

  • Excursie met boekje tijdens de Open Monumentendag.
  • IVN participeert bij het maken van boekjes in de Bellevue reeks samen met de Gemeente Apeldoorn en andere organisaties. Bomen in Beeld, Uddel en meer, Op pad in de binnenstad en Langs beken en enken zijn enkele titels waar IVN aan heeft meegewerkt.
  • IVNeXtra opstekers zijn vooral bedoeld als extra deskundigheidsbevordering voor de gidsen/leden.
  • Ledenuitje

Er staan altijd diverse projecten op stapel en is er nog een berg ideeën.

Meedoen? 

Neem contact met op met de contactpersoon van de werkgroep.