Wegwijzer-Publiciteit

PR en communicatie (pdf)

Tips voor interviews 

IVN Huisstijl

Via deze link vind je alle huisstijlmaterialen en ook het huisstijlhandboek met richtlijnen voor gebruik, zoals IVN – logo’s, kleuren, lettertypes, sjablonen etcetera.

Handleidingen en formulieren

PUBLICATIESCHEMA   GROENVOER 2022

  Lente Zomer Herfst Winter
Inleverdatum kopij 20 jan. 20 april 20 juli 20 okt.
Naar drukker  18 febr. 18 mei 18 aug. 18 nov.
Naar verdeelcentrum 21 febr. 21 mei 21 aug. 21 nov.
Naar lezers 1 maart 1 juni 1 sept. 1 dec.

Let op copyright!

Let altijd goed op bij het gebruiken en plaatsen van foto’s in documenten, op social media, website en andere middelen.
Voor het gebruik en of plaatsen van foto’s dient toestemming gevraagd te worden aan de fotograaf. Een fotograaf heeft automatisch het auteursrecht op zijn foto, ook als hij dat er niet expliciet bij gezet heeft. Het maakt overigens niet uit of de foto van een professionele fotograaf is of van een amateur. Ook de maker van een vakantiefoto heeft auteursrechtelijke bescherming en mag dus zelf bepalen of en hoe zijn foto gebruikt mag worden. Om andermans foto te gebruiken dient eerst toestemming te worden gevraagd aan de rechthebbende. Dat geldt ook voor foto’s die openbaar op sites als Facebook zijn geplaatst.

Voor het auteursrecht maakt het ook niet uit welke bedoeling je hebt met het geven van informatie op je website, of dat je je  niet bewust bent geweest van het feit dat je daarmee misschien inbreuk maakt op andermans auteursrecht. Je hebt in beginsel de toestemming van de rechthebbenden nodig om foto’s, muziek, teksten, films enzovoort van anderen op de website of social media te plaatsen of te gebruiken in documenten. Ook foto’s die in het verleden gebruikt zijn en nog steeds vindbaar zijn in het (nieuws)archief kunnen inbreuk op het auteursrecht betekenen.

De aanspraken en de daarmee samenhangende kosten door onrechtmatig gebruik van foto’s en schending van het auteursrecht zullen door IVN (landelijk) rechtstreeks worden doorberekend aan de afdelingen waar de inbreuk zich heeft voor gedaan.

Tips om aan rechten vrije foto’s te komen:

Daarnaast is IVN voornemens om een foto database te bouwen waarin alle IVN foto’s zullen worden verzameld.
>> Lees meer over copyright

Portretrecht
Als een gezicht duidelijk op een foto zichtbaar is, mag de foto niet zonder toestemming van de persoon op de foto, verspreid worden. Je mag de foto dus ook niet rondsturen via sociale media of de foto afdrukken of verkopen, enzovoorts.
Als je kinderen herkenbaar op de foto zet, is het verstandig om altijd toestemming te vragen van de ouders. Dat kan bv door het tekenen van een vrijwaringsverklaring (pdf).