Wegwijzer-Organisatie en beleid IVN Apeldoorn

IVN 

Statuten afdeling (pdf)
De statuten van de IVN-afdeling Apeldoorn zijn gerelateerd aan de statuten van de landelijke IVN vereniging.
Laatste wijziging: 13-12-2018

Huishoudelijk reglement (pdf)
Laatste wijziging: november 2018

Financiën (pdf)

Besluitenlijst (pdf)

Jaarplan 2019 (pdf)

Een overzicht van de plannen van de diverse werkgroepen zoals vastgesteld in de ledenvergadering

Meerjarenplan 2016-2020 (pdf)

Het meerjarenbeleidsplan is een uitwerking van de koers die we willen volgen voor de komende vier jaar.
Jaarplan en jaarverslag: Vanuit het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks door het bestuur een jaarplan gemaakt, dat wordt vastgesteld in de najaarsledenvergadering. Zie het menu publicaties/jaarverslagen

Arbobeleidsplan (pdf)

Organisatie afdeling (pdf)

Leden en donateurs (pdf)

Activiteiten (pdf)

Kennis en ervaring (pdf)