Wegwijzer-Handleidingen en formulieren

Formulieren en modellen

Declaratie procedure en formulier + facturen maken 

Aangevraagde activiteiten (gewijzigd per 1-1-2019)

Bevestigingen voor aangevraagde activiteiten worden door de IVN contactpersoon zelf naar de opdrachtgever verstuurd. Facturen worden centraal verstuurd. In de bevestiging naar de opdrachtgever kan dit vermeld worden.
Als IVN contactpersoon mail je de b​​​​enodigde gegevens voor de te versturen facturen naar: administratie@ivn-apeldoorn.nl
Dit betreft:

Afdrachtformulier (vrijwillige) bijdragen (gewijzigd per 1-1-2019)

Hierbij is parafering door de organiserende gids vereist.
Mail daarna het formulier naar: administratie@ivn-apeldoorn.nl

Sjablonen en modellen

Handleidingen

PR Hulpmiddelen