Redactie Groenvoer

De redactie verzorgt het afdelingsblad Groenvoer dat vier keer per jaar verschijnt (zoals typewerk, lay-out en redigeren van teksten en ontwerpen en toevoegen van illustraties. De redactie schrijft ook zelf artikelen  die aansluiten bij de actualiteit.