Nieuwsbrief IVN/KNNV-Apeldoorn

De digitale ‘IVN/KNNV Nieuwsbrief’ is een maandelijkse rondzendbrief via e-mail aan leden en vrienden van IVN en KNNV Apeldoorn waarin “kort nieuws” wordt opgenomen. De afzonderlijke berichten, oproepen of aankondigingen zijn beknopt en kunnen een verwijzing naar andere nieuwsbronnen bevatten.
De Nieuwsbrief is door zijn frequenter verschijning een aanvulling op ons kwartaalblad Groenvoer en vormt tevens een brug naar de afdelingswebsite. 
De IVN/KNNV nieuwsbrief verschijnt in de eerste week van de maand. Kopij kan uiterlijk tot de laatste week van de maand worden verstuurd aannieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl.

2019

2018

2017

2016