Apeldoorn
IVN
maandag01jan2018

IVN Apeldoorn 70 jaar

IVN Apeldoorn bestaat 70 jaar. Dat vieren we met diverse activiteiten.

Vanwege dit jubileumjaar worden gidsen van bepaalde opleidingsjaren van de IVN natuurgidsencursus uitgenodigd voor een gezamenlijke wandeling: lekker weer eens samen grasduinen. De datum en het gebied en tijdens de wandeling bepalen we gezamenlijk waar we naar willen kijken en wat we willen horen over de natuur of van elkaar. Er staan nu 4 wandelingen op het programma.

(Lijst wordt gedurende het jaar aangevuld)

IVN Apeldoorn 70 jaarfotoarchief IVN-Apeldoorn

IVN is oorspronkelijk voortgekomen uit de Bond tegen Verontreiniging van stad en land, opgericht in de jaren dertig. Deze Bond had tot doel via 'natuurwachters' ongewenst gedrag van bezoekers in natuurgebieden te corrigeren. 
De naam wordt in 1948 gewijzigd in 'Bond van Natuurbeschermingswachten', een landelijke vereniging met afdelingen en districten. Op 28-6-1948 werd de Stichting Natuurbeschermingswacht Apeldoorn opgericht. Deze datum wordt gehanteerd als oprichtingsdatum van IVN Apeldoorn.

Onder de bezielende leiding van Jan Nijkamp en Jaap van DIjk ontstond het besef dat meer voorlichting en vooral educatie noodzakelijk waren. Nijkamp en Van Dijk hebben geprobeerd verschillende verenigingen te betrekken bij deze gedachte. Zij spraken met organisaties als Natuurmonumenten, KNNV, VNG, ANWB. Ze vonden voor hun ideeën echter weinig weerklank.

Op 21 mei 1960 is definitief besloten de Bond te reorganiseren. De nieuwe organisatie kreeg als naam Vereniging Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN). Deze dag geldt dan ook als de geboortedatum van het I.V.N. (toen nog met puntjes, die in de latere jaren verdwenen)

Inmiddels is de naam aangepast in IVN Natuureducatie en is IVN Apeldoorn één van de bijna 170 plaatselijke afdelingen van de landelijke vereniging en richt zich op de directe omgeving van Apeldoorn, Epe en Voorst. 

>>Lees meer over de geschiedenis van IVN