IVN Apeldoorn
Gezondheid
donderdag11mei2017

Groen, grijs en gelukkig

Op 11 mei hebben 26 leerlingen van groep 7-8 van de Sterreschool een bezoek gebracht aan Casa

Bonita. Op deze ochtend hebben  ze gewandeld met cliënten van Casa Bonita. Hierbij werden zij begeleid door vrijwilligers van Casa Bonita en de schoolgidsen van het IVN Apeldoorn.

De wandeling voerde,  via de dierenweide achter Casa Bonita , naar de Koningsbeek en het aangrenzend natuurgebiedje.

Met een schepnet en een teiltje mochten  de leerlingen onderzoeken wat er in het water van de beek leeft en dit ook laten zien aan de cliënten van Casa Bonita.

Herinneringen van vroeger, aan de slootjes met kikkervisjes, kwamen spontaan naar boven en de verhalen werden verteld.

Als herinnering voor de ouderen werden er kaartjes gedeeld die beplakt konden worden met grasjes en bloemen (paardenbloemen, zuring, madeliefjes etc.)  die de leerlingen voor hen plukten.

Veel te snel was het al weer tijd om terug te gaan.

Het mooie weer,  een zonnetje zelfs, zorgden voor een aangename temperatuur waardoor jong én oud van de wandeling hebben genoten.

Ieder was er van overtuigd dat deze natuuractiviteit in de combinatie ouderen en leerlingen zeker voor herhaling vatbaar is.