Wandelroutes Apeldoorn-stad

()

Er zijn 13 wandelroutes die starten in Apeldoorn-stad. Alle routes zijn nader te bekijken op de website en online beschikbaar via de IVN Routes app.

Speurneuzen in Park Berg en Bos – 0,8 km

Hoi, Welkom bij de IVN Routes app! Leuk dat je mee doet. Vanaf het Theehuis ga je naar de speelweide in Stadspark Berg & Bos waar je heerlijk kunt spelen. Maar wist je dat daar ook van alles over de natuur te ontdekken is voor een echte ‘speurneus’? Als je goed kijkt en luistert kun je veel te weten komen over de planten, bomen en dieren die hier leven. Deze speurneuzen app helpt je op weg Veel succes en plezier!

Bomenwandeling Mheenpark – 2 km

Het Mheenpark is waardevol voor de bezoekers om de natuur te beleven en om te bewegen. Het park is een belangrijke ecologische zone waar planten en dieren zich kunnen vestigen en waarlangs ze zich verplaatsen. In een park van 45 jaar oud hebben de meeste bomen hun maximale hoogte bereikt.  Bij de 27 beschreven boomsoorten zijn genummerde naambordjes geplaatst.

Langs de Grift – 2,1 km

Een speurtocht voor jongeren (basisschool groep 7/8) langs de Grift

Park Zuidbroek – 2,2 km

De Stichting Vrienden van Park Zuidbroek en IVN Apeldoorn hebben gezamenlijk deze route vormgegeven. De wandeling gaat door één van de jongste parken van Apeldoorn. Het gedeelte, beginnend bij de volkstuinen is vooral bedoeld om te spelen, te picknicken en elkaar te ontmoeten. Het middengedeelte verwijst naar de geschiedenis van het gebied: weilanden doorkruist met kleine slootjes. Het achterste gedeelte heeft natuurontwikkeling en waterberging als hoofddoel. We laten je in deze wandeling graag kennis maken met het landschap en wetenswaardigheden over de flora en fauna.

ZenZeZ wandeling door De Parken – 3,9 km

Wijk De Parken is één van de fraaiste historische wijken van Nederland. Het merendeel van de bebouwing is tussen 1890 en 1940 gerealiseerd in verschillende bouwstromingen en stijlen. De wandeling gaat door de vier parken van de wijk: het Prinsenpark (ca. 1909), het Verzetsstrijderspark 1925-1940), het Wilhelminapark (1890) en het Oranjepark (1876).
Download de wandelroute

De Grift Centrum – 4 km

De Grift is de hoofdbeek op de oostflank van de Veluwe, vermoedelijk ontstaan in de 14e eeuw. Van oorsprong voedde de Grift een aantal watermolens voor de papiermakerij. Later werd het water gebruikt voor de olie- en kopermolenindustrie en nog weer later vele wasserijen. Met het verdwijnen van deze industrieën verdween ook de Grift grotendeels ondergronds. Tijdens deze wandeling zie je hoe de Grift nu weer bovengronds door het centrum van Apeldoorn stroomt.

De Grift Zuid – 4,6 km

Tijdens deze wandeling langs de Grift, stroomopwaarts richting Ugchelen, zie je waar de beek haar naam krijgt. Vervolgens wandel je langs de Orderbeek en de Driehuizerbeek terug.

Oud en nieuw Apeldoorns stadsgroen – 4,5 km

Deze route neemt je mee langs oud en nieuw stadsgroen in het centrum van Apeldoorn. Groen dat zorgt meer biodiversiteit, een gezonder ecosysteem en een beter leefklimaat. Er is ook aandacht voor kunst langs de route want kunst en natuur versterken elkaar.

IVN Natuurpad Berg en Bos – 4,6 km

De route is aangegeven met paaltjes met blauwe kop. Langs de route staan borden met informatie en leuke activiteiten. Daarom is extra informatie via de app overbodig. Je kunt via de app wel makkelijk de route volgen of de route oppikken.

Wijk Berg en Bos – 6,7 km

Aan de hand van een boekje wandel (of fietst) je door de Wijk Berg en Bos. Je maakt kennis met de geschiedenis, architectuur en aanleg van deze Apeldoornse wijk. De wijk geeft een goed beeld hoe de gegoede burgerij in de eerste helft van de twintigste eeuw hun woonwensen realiseerden te midden van de natuur. Berg en Bos bezit een staalkaart aan architectonische stromingen van de 20ste eeuw.

Parken en Groen – 7,5 km

Apeldoorn: European City of Trees 2018. Apeldoorn heeft een groot aantal parken, die allemaal een eigen tijdsbeeld vertegenwoordigen. Via de Groenstructuurkaart De Groene Mal besteedt de gemeente veel aandacht aan bomen langs watergangen, lanen, wegen en in parken. De gemeente heeft de zorg voor 85.000 bomen in het stedelijk gebied. Dat zijn park- en laanbomen, solitair en in groepsverband. Ongeveer 5.000 bomen staan geregistreerd als bijzondere boom.

Decathlon wandeling – 8,6 km

Een mooie wandeling vanuit Decathlon door de omgeving van Apeldoorn en het Woudhuis. Bij Decathlon vind je alle benodigdheden voor een prettige en sportieve wandeling.

Koninklijke voetstappen – 18 km

Door hun aanwezigheid gedurende eeuwen op het Loo hebben de vorsten van Oranje-Nassau hun voetstappen nagelaten in Apeldoorn en omgeving. Hun aanwezigheid, stimulering of rechtstreeks ingrijpen heeft de ontwikkeling van Apeldoorn en de buitengebieden aan de noord- en westkant van de stad sterk beïnvloed. Tijdens deze wandeling naar de Wenumse Watermolen komt u op tal van punten de invloed van de Oranjes op de stad tegen.

 

 

 

 

Locatie

Download de app voor deze route

Download onze app

Ontdek meer over

Deel deze pagina