Natuur in de zorg

IVN Apeldoorn doet mee met Grijs, Groen en Gelukkig

In 2015 heeft de Nationale Postcode Loterij het project Grijs, Groen en Gelukkig (GGG) gehonoreerd.
GGG is een samenwerkingsproject van IVN, Veldwerk Nederland (inmiddels ook IVN), Actiz en Innovatie Agro & Natuur (Onderdeel van ministerie van EZ). 

Grijs, Groen en Gelukkig

IVN wil met ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij tienduizend ouderen een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Dit doen we door de omgeving rondom zorginstellingen te vergroenen en een natuurrijk activiteitenprogramma aan te bieden. Met hulp van betrokken zorgverleners, vrijwilligers en omwonenden wil IVN ouderen laten genieten van natuurbeleving, beweging en de buitenlucht.

Ambitie
De ambitie is er op gericht dat per 1-1-2018 op 100 zorglocaties groen/natuur een belangrijk onderdeel wordt van de activiteiten voor ouderen in zorginstellingen. Daarvoor is om diverse redenen een inbreng vanuit de buurt, instellingen, groenorganisaties, particulieren, mantelzorgers etc. nodig. Een van die redenen is dat de fysieke en psychische condities van bewoners van zorginstellingen steeds minder worden. Met de nodige creativiteit zal ontdekt worden waarmee we deze bewoners het beste kunnen betrekken. Feit is dat groen goed doet.

Op Casa Bonita van Zorggroep Apeldoorn gaat de werkgroep Natuur in de Zorg van IVN Apeldoorn een bijdrage leveren aan GGG door het ontwerpen van een mobiele groene themawand en het uitvoeren van tenminste een 10-tal activiteiten voor de bewoners van de huiskamers rondom het Atrium, een gezamenlijke gemeenschapsruimte.

In de mobiele groene themawand worden allerhande materialen voor zintuiglijke waarnemingen, spelen, voorwerpen en ook kruiden en groene en bloeiende planten opgenomen. De materialen zijn door de activiteitenbegeleiding, verzorgers maar ook door familie of vrijwilligers te gebruiken bij activiteiten voor en met de bewoners. Planten zijn natuurlijk om van te genieten maar ook om de (binnen-)atmosfeer te verbeteren. Gedacht wordt aan een aantrekkelijke, kleurrijke wand met laden, kastjes en doorkijkjes van circa 3 meter lang en maximaal 2 meter hoogte. Door de mobiele wand in 2 of 3 geschakelde delen op te bouwen is het mogelijk gedeelten ervan ook naar andere afdelingen te verplaatsen om daar activiteiten te gaan doen.

GGG richt zich naast binnen ook op de beleving buiten. Op de terrassen van de verschillende huiskamers, in de buitenruimte op de begane grond en de reeds aanwezige bewegingstuin zullen voorzieningen komen om te bekijken of (samen) te doen. Met (planten-) bakken, voorwerpen als insectenhotels, vogelvoederplaatsen maar ook klompen of gereedschappen van vroeger, kruiden, moestuinbakken, bloeiende planten of fruitbomen en wellicht een kippenren of konijnenhok wordt de buitenruimte opgefleurd waarbij elke mogelijkheid zelf activiteitjes te gaan doen – hoe klein ook – wordt aangegrepen om de bewoners te laten bewegen.

In de directe omgeving wordt ook een groene route uitgezet en beschreven waar bewoners met behulp van familie of vrijwilligers van kunnen genieten. De rolstoelroutes die de werkgroep enkele jaren terug heeft uitgezet zijn opnieuw gecheckt en kunnen door vrijwilligers of familie met rolstoelers gereden worden. Deze routes zijn natuurlijk voor heel Casa Bonita beschikbaar.

Buurtparticipatie/vrijwilligers

De ontwikkeling van de groene themawand, de inrichting van de buitenruimte en het begeleiden van de activiteiten kan (natuurlijk) niet alleen door het personeel van Casa Bonita worden uitgevoerd. Belangrijk facet van GGG is dan ook dat omwonenden betrokken worden maar bijvoorbeeld ook dat scholen benaderd worden om af en toe een activiteit (binnen of buiten) met bewoners te gaan doen.

Daarvoor wordt door de werkgroep en vanuit GGG op 28 mei een stand bemand op de voorjaarsbazaar van Casa Bonita om met bezoekers in gesprek te gaan of die ‘iets’ voor GGG kunnen betekenen. Het heeft geen haast, we gaan het stap voor stap opbouwen. Je kunt iets geven of iets komen doen. Wellicht ontstaat er een natuurgroepje met een paar bewoners die ‘tuinieren’ leuk vinden of een duwgroepje dat wekelijks een rondje met rolstoelers maakt. Er is zelfs een duofiets waarin je met een bewoner een eindje kan fietsen. Op 28 mei hebben we een lijstje paraat! Of het wat oplevert weten we niet maar het is het begin.

Iemand die kan timmeren, die wekelijks de tuin een uurtje wil bijhouden, die een kippen- of konijnenhok wil afstaan of verzorgen, die voorwerpen, een fraai natuurboek, een schoolplaat of een opgezet dier ter beschikking wil stellen is uitermate welkom.

Ook iemand die wekelijks op een afgesproken tijdstip met een verantwoord huisdier een uurtje wil komen buurten in het Atrium is welkom. Dat mogen ook (een paar ouders) met jonge kinderen zijn die na de crèche of een wandeling even een uurtje thee- of koffiedrinken in het Atrium. Even leren waar en hoe je voor jezelf een ‘oma’ of ‘opa’ koffie of thee kunt zetten/halen om een praatje aan te knopen en het doorbreekt voor de bewoners de dagelijkse routine. Wellicht zelfs denkbaar maandelijks een ‘huisdieren’- activiteit te organiseren of mensen met bijzondere huisdieren of hobby’s te vragen er eens wat te komen vertellen.

Met geregeld een paar bezoekers of een schoolklas kan zo’n afdeling meer en meer een kloppend hart worden van de buurt. Kom met elkaar en ontdek het! Het kan ook alleen maar met elkaar.

Oproep

Een vergelijkbare oproep willen we graag richten aan onze mede IVN-ers. Zeker degenen die dicht in de buurt van Casa Bonita wonen, kunnen mogelijk af en toe meedoen met een activiteit. Of zorgen voor een paar fris gesnoeide takken, bloemen of een bos rietpluimen die in een oude kolenkit geplaatst kunnen worden. Het moet natuurlijk afgestemd worden met de zorg maar het is helemaal niet erg om even binnen te lopen om de takken te verversen of te vernieuwen. Voor €5 haal je op het scheiden van de markt nog een grote, fraaie bos bloemen op, zeker als je zegt dat het voor de zorg is. Die kan zaterdags om 6 uur op Casa Bonita in een vaas staan. Maar ook wie een paar kleurrijke boeken, een fraaie natuurplaat, een cd met natuurgeluiden, een natuur-dvd, een oud gebruiksvoorwerp als een carbidlamp of een opgezet dier ter beschikking wil stellen… We komen het graag (op)halen.

Het kan alleen met z’n allen
Met een - vooralsnog kleine - kerngroep waarbij Zorggroep Apeldoorn en Natuur in de Zorg de handen ineen hebben geslagen, gaan we op Casa Bonita aan de slag. Ideeën die we ontwikkelen en uitproberen kan Zorggroep Apeldoorn ook benutten op andere locaties. Ook zullen we de ‘best practices’ doorgeven aan IVN zodat ze op de site van GGG geplaatst kunnen worden. GGG loopt tot 2018. Met zijn allen hopen we dat dan op 100 locaties grijze mensen door meer groen wat meer gelukkig worden. Aandacht kunnen we met zijn allen geven, voor de groene invulling zijn landelijk veel IVN-ers in staat mee te helpen of een inbreng te hebben. Daarmee geven we vorm aan een stukje welzijn voor ouderen dat meer en meer vanuit de maatschappij moet komen.

Doe - in welke vorm of mate – in elk geval mee!