Enquete

We willen de communicatie met onze leden zo optimaal mogelijk inzetten. Om inzicht te krijgen in het bereik van onze huidige media.  Vul deze (korte) enquete in, zodat we ook jouw ideeën kunnen meenemen.

We denken dat de IVN/KNNV Nieuwsbrief voor de informatievoorziening van de leden van groot belang is. Maar is dat ook zo? Daarom wat extra vragen hierover.

Geef aan van welke vereniging je lid bent (meer keuzes mogelijk) Ben je alleen lid van KNNV, dan vragen we je alleen om de vragen m.b.t. de IVN/KNNV Nieuwsbrief in te vullen.
Vermeld je eventuele suggesties voor de IVN/KNNV Nieuwsbrief in dit vak.
Alleen tbv IVN leden/vrienden
Onderstaande vragen hoeven alleen door IVN leden/vrienden te worden ingevuld. KNNV leden kunnen de enquete afsluiten
Vink het hokje aan, als je in één of meer IVN werkgroepen actief bent
Alleen voor IVN leden: Geef aan als je actief bent in een werkgroep. En zo ja welke.
Wij willen ook kijken naar de leeftijds samenstelling van IVN-Apeldoorn. Vul daarom je huidige leeftijd in.
Groenvoer verschijnt 4 keer per jaar en wordt in papieren vorm bij je thuis bezorgd.
IVN-Apeldoorn heeft een eigen website www.ivn-apeldoorn.nl met daarop onder andere het activiteitenprogramma, contactinformatie, ledeninformatie
De afdeling heeft een eigen pagina op facebook met daarop nieuwtjes, programma en berichten.
Heb je nog tips en suggesties voor ons over de communicatie van IVN-Apeldoorn, geef die dan hier aan.
Het vorige veld was voor sommigen tekort maar kan niet worden vergroot zonder al ingevulde informatie te verliezen. Heb je aan één regel onvoldoende, schrijf dan je suggesties en tips in dit vlak.