IVN Apeldoorn
IVN
Op
zondag25nov201814:30

IVN Jubileumlezing over Kroondomein het Loo (voor leden)

Op zondag 25 november is de jubileumlezing in het kader van 70 jaar IVN Apeldoorn. Centraal in deze lezing staat Kroondomein Het Loo. Spreker is de heer Arno Willems, rentmeester van het Loo en opperhoutvester. Alle IVN en KNNV leden en hun introducé’s zijn van harte welkom.
Aanvang 14.30 uur in de aula van de Vijfster.

Na afloop van de circa 1 1/2 uur duren lezing is er ruim gelegenheid elkaar op deze laatste jubileumactiviteit in 2018 te ontmoeten.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Graag aanmelding vooraf door een mail naar
aanmelden-ledenactiviteit@ivn-apeldoorn.nl

IVN jubileumlezingDe spreker

Arno Willems is rentmeester van Kroondomein het Loo. Voorheen was hij directeur van de Unie van Bosgroepen, de Bomenstichting en de Stichting Landschapsbeheer Nederland. Zijn sleutelwoorden: hardloper, bosliefhebber, altijd mooi weer, Apeldoorn. Titel van de lezing is Historie, bosbeheer en natuurwaarde van Kroondomein Het Loo

Het thema

IVN jubileumlezing

Het Kroondomein is een locatie waar vele leden hun herinneringen aan zullen hebben. Het is een favoriete plek voor excursies, zoals kortgeleden nog de speciale excursie voor leden, en wandelingen. Kroondomein Het Loo, ter grootte van ruim 10.000 ha, bestaat uit het eigenlijke Kroondomein (6700 ha), Het Staatsdomein bij Het Loo afdeling Hoog Soeren (3000 ha) en Paleispark Het Loo (640 ha). Er is sprake van eenheid van beleid en beheer in dit hele gebied. Gewerkt wordt vanuit de visie dat de toekomst van het landgoed het best is gewaarborgd door zorgvuldig om te gaan met de grote ecologische waarden, een zorgvuldig economisch beheer en het verder uitbouwen van het maatschappelijk draagvlak. De lezing zal hier uitgebreid op ingaan.

Algemene informatie

zondag 25 november 2018 - 14:30