Vleermuizenwerkgroep

In 2013 startte een groep van 7 geïnteresseerde aspirant/leden met een vleermuiswerkgroep onder het vaandel van IVN Amstelveen.
Aangezien zowel de initiatiefnemer als de leden nog niet beschikten over enig vleermuiskennis, konden we uitgebreid beginnen  met het voornamelijk theoretisch bestuderen van de in het amstelveense voorkomende 7 soorten. Met behulp van twee bat-detectors (een apparaatje dat vleermuizen signaleert en de soort herkent) deden we ook de eerste nachtelijke stappen op zoek naar de al 60 miljoen jaren vliegende zoogdieren.
Het bleek al gauw dat voor praktisch alle leden het ’s nachts of ’s ochtends heel vroeg, op pad gaan niet echt een haalbare vrije tijdsbesteding was. Je kunt nog zo geïnteresseerd zijn, als je een drukke baan hebt of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doet, dan is nachtrust erg belangrijk en zijn vleermuizen al gauw geen passende hobby.  Het in kaart brengen van de wereld van de vleermuizen in Amstelveen zal zeker 5 jaar in beslag nemen, afhankelijk van het aantal meewerkende leden/bewoners en de stand van de techniek). 

Middels de actie “Vleermuis gezien? Geef het door maakten ruim 140 bewoners  hun interesse kenbaar door een waarneming door te geven. Leden van de werkgroep gaan de meldingen bestuderen en trachten een overzicht te vormen van de locaties en de soorten. Vooral de gemelde verblijfplaatsen zijn erg de moeite waard om nader te bekijken. 
Vleermuizen zitten graag in spouwmuren van gebouwen of in holle bomen. De spouwmuren worden steeds vaker bij nieuwbouw of alsnog bij bestaande woningen geïsoleerd om warmteverlies en hoge stookkosten te voorkomen. Ook krijgen gevels van verouderde galerijflats momenteel op grote schaal een achterstallige onderhoudsbeurt, waardoor de huisvesting van vleermuizen groot gevaar kan lopen. De werkgroep wil wel meehelpen voorkomen, dat bijvoorbeeld een kraamkolonie van tientallen vleermuizen wordt vernietigd.
Het steeds vaker ophangen van vleermuis-verblijfskasten als vervangende verblijfsruimte, maakt regelmatig controleren op de functionaliteit van de kast noodzakelijk. De werkgroep kan hierbij een nuttige rol spelen. Vaak kun je met een ladder en een zaklantaarn zien of een kast bewoond wordt/is geweest. Het betrekken van de buurtbewoners  bij hun vleermuizen ziet de werkgroep ook als een van de vele belangrijke taken. Zelf een vleermuis-kast timmeren kan ook, de bestektekeningen liggen klaar.
Er wordt momenteel gewerkt aan een zelfbouw bat-logger (apparaat signaleert iedere voorbijkomende vleermuis de hele nacht door, afleesbaar op pc).  Hiermee kan het in kaart brengen van de vleermuissoorten  hopelijk wat sneller gaan.
Wist je trouwens dat de grootoorvleermuis profiteert van zijn grote oren bij het vliegen? En dat dit dus als inspiratie kan dienen bij het ontwerp van vliegende apparaten, zoals een nieuwe vorm van aerodynamische mechanismen voor drones?
We hebben het dan nog niet gehad over de kans op rabiës en hoe te handelen als je een vleermuis vindt!
Is je belangstelling gewekt, en hebt je nog vragen of mededelingen? Maak dan vrijblijvend contact met de werkgroep. Je kan ook een afspraak maken om een avond mee te lopen.
De werkgroep is het hele jaar door actief. 

Heb je vragen? Bel 06-20396438 of mail Jan de Jong, coördinator van de vleermuizenwerkgroep.

NB: Nog niet gemeld dat we lid zijn van de Vrienden van de Vleermuizen in het Amsterdamse Bos; we zijn momenteel op zoek naar de rosse- en de watervleermuis.

In augustus is er de landelijke Nacht van de vleermuis. De vleermuizen werkgroep organiseert dan ook vaak een aantal activiteiten. Houd daarvoor de website in de gaten.