Privacy Statement

Opslag en verwerking van gegevens

Wanneer je informatie aanvraagt, (gezins) lid of donateur wordt van IVN Amstelveen of deelneemt aan activiteiten en cursussen, worden jouw persoonsgegevens vastgelegd. IVN Amstelveen gebruikt jouw gegevens voor de uitvoering van je aanvraag.  De opslag van je gegevens is zo veel mogelijk digitaal. Als er geen noodzaak meer bestaat om je gegevens te bewaren worden deze vernietigd.

Ben je (gezins)lid dan worden je persoonsgegevens gedeeld met de landelijke vereniging. Klik hier voor meer informatie over de privacy statement van de landelijke vereniging.

Doeleinden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor IVN Amstelveen jouw gegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van onze dienstverlening verzamelt en verwerkt IVN Amstelveen gegevens van jou:

  • Wanneer je een IVN-lidmaatschap afsluit om je te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden.
  • Wanneer je cursussen en/of diensten van IVN Amstelveen afneemt.
  • Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) cursussen en diensten op de hoogte te  houden.

Soort gegevens

IVN Amstelveen verwerkt gegevens van leden, gezinsleden, donateurs en deelnemers aan activiteiten / cursussen. Deze gegevens bestaan uit:

je naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum*, en geslacht (ten behoeve van de juiste adressering), financiële gegevens* zoals je bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling) en gegevens dat bepaalde onderwerpen en/of werkgroepen je interesseren*.

Deze gegevens worden niet door IVN Amstelveen verwerkt voor deelnemers aan activiteiten / cursussen.

Gegevens wijzigen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kan je indienen per e-mail, voorzien van je naam en adres. Je e-mail kan je richten aan de ledenadministratie

Wijzigen van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door IVN Amstelveen te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website en De Groene Zegge zijn gepubliceerd.