IVN Amstelveen
Natuur in de Buurt
zondag18aug2019

Vleermuisexcursies bij IVN Amstelveen

De Vleermuiswerkgroep van IVN Amstelveen houdt een reeks vleermuisexcursies  in de periode van 20 september tot 1 november 2019.

De vleermuiswerkgroep van IVN-afdeling Amstelveen sluit zich ook dit jaar weer aan bij de jaarlijkse actie ´Nacht van de Vleermuis´. In dit kader organiseert de werkgroep de komende tijd excursies in de woonomgeving van belangstellenden die zich hiervoor aanmelden.

Door de grootschalige na-isolatie, sloop van oude woningen en gebouwen en kap van oude bomen verdwijnen volgens de werkgroep mogelijke veel verblijfplaatsen van vleermuizen. Met de ´Nacht van de Vleermuis' wordt hier aandacht voor gevraagd.

Dit jaar hebben we een iets andere aanpak, met de bedoeling om meer mensen te betrekken bij de aandacht voor deze beschermde diersoort. Iedereen kan zich aanmelden om mee te doen met een wandeling in de omgeving van zijn of haar woning/flat. We besteden veel avonden om zoveel mogelijk adressen te bereiken en zo aan de weet te komen waar en welke soort vleermuizen in heel Amstelveen voorkomen. Bij veel aanmeldingen kan dit wel tot de winterstop (1 november) doorgaan. Een vleermuisexcursie is een mooie kans voor jong en oud om gratis meer te weten te komen over vleermuizen en ze zelfs te horen en te zien.

Aanmelden kan vanaf heden tot 20 september per e-mail, per telefoon 06-203 964 38 of per briefkaart bij de coördinator van de vleermuiswerkgroep, Jan de Jong, Plantsoen Laanhorn12,  1181 BE in Amstelveen.