IVN Amstelveen
Natuur in de Buurt
dinsdag19mei2020

Jaarlijkse vleermuizentelling

Van  23 juni tot 6 juli 2020

Graag doet de vleermuiswerkgroep van het IVN  dit voorjaar weer een beroep op de trouwe en nieuwe vleermuisliefhebbers om hun waarneming in het kader van de landelijke vleermuistelling aan ons door te geven.

Als je wilt weten wat voor soort vleermuizen rondom uw woning vliegt, dan kun je dat ook doorgeven,  dan komen wij even langs om dat vast te stellen. We gebruiken daarvoor een ontvangertje, waarmee we de geluiden van de vleermuizen hoorbaar kunnen maken en de soort herkennen.

Door de vele spouwmuur- en gevel-isolatie activiteiten van woningcorporaties en  particuliere woningbezitters, veranderen de leefomstandigheden van de vleermuizen in ernstige mate.

De eigenaren onderzoeken, als het goed is, voor de start van de werkzaamheden of er vleermuizen in de gevels kunnen worden aangetroffen en zij nemen zo nodig passende maatregelen.

Door jullie meldingen kunnen we proberen vast te stellen of deze maatregelen voldoende  effect hebben op het voortbestaan van de beschermde zoogdieren.

Ter geruststelling kunnen we je melden dat deze volstrekt ongevaarlijk zijn. Het corona-virus komt bij de europese soorten niet voor. Als je er een op de grond vindt komen we hem of haar even ophalen.

Je kunt je melding over de periode  23 juni tot 6 juli aan de vleermuiswerkgroep doorgeven via

e-mailadres :  jangde@xs4all.nl

of  per telefoon 020-6417993 of 06-20396438 of per adres  aan:

J. de Jong, Plantsoen Laanhorn 12, 1181BE Amstelveen.