Landje van Geijsel

De Ouderkerkerplas is bereikbaar via de Burgemeester Stramanweg. Het is een interessant vogelgebied. In de winter is de plas in trek bij watervogels als Smient, Kuifeend, en diverse ganzen, een enkele keer is er een Amerikaanse smient te vinden. In de zomer bewonen Oeverwaluwen de oeverzwaluwwal en maken vele vogels een nestje in het riet.

Vlak bij de Ouderkerkerplas ligt het Landje van Geijsel. Het Landje van Geijsel is, vanaf half februari tot medio mei, een echt plas dras gebied. Grutto’s, Scholeksters, Kemphanen, Pijlstaarten en vele soorten steltloper zijn in deze periode van dichtbij te bewonderen.