Inventarisatie museumspoorlijn en Egelpad

Op een heerlijke zomeravond in juni 2014 heeft de plantenwerkgroep een inventarisatie gedaan op het traject van de Museumspoorlijn tussen Parklaan en Nieuwe Karselaan. Ook het naastgelegen Egelpad is geïnventariseerd. In totaal zijn 165 soorten genoteerd. Oude spoorlijntjes staan erom bekend dat je veel soorten kan verwachten. Dat komt doordat het voedselarm is en door de hoogtegradiënt van nat naar droog.

Het jaar daarvoor hadden we op verzoek van de gemeente ook al inventarisaties uitgevoerd in Randwijck en langs De Poel. Was bij deze inventarisaties het doel een beeld te krijgen van de diversiteit aan soorten in de gemeente, aan de inventarisatie op de Museumspoorlijn lag een hoger doel ten grondslag.

Tussen en naast de rails groeien veel jonge boompjes en bramen. Deze moeten weg om de tram te kunnen laten rijden. Een verleidelijk en gemakkelijke oplossing is doodspuiten. Het grootste nadeel daarvan is dat je dan alles doodspuit, ook de planten waarvan de tram geen last heeft. De vraag komt dan vanzelf op of die planten de moeite waard zijn.

Op de heenweg zijn we over het spoor zelf gelopen. De eerste paar meter hadden we al tientallen soorten genoteerd. Leuk om als plantenwerkgroep ook eens stil te staan bij alle ‘gewone’ soorten, die we bij andere excursies altijd overslaan. Uiteindelijk hebben we 103 soorten op de spoorlijn zelf gevonden. Voor sommige soorten moest de flora worden geraadpleegd om zekerheid te krijgen, zoals bij de gehoornde klaverzuring, Japanse wijnbes en slofhak. Dat laatste is een gras.

Ook vonden we veel soorten die niet echt zeldzaam zijn, maar die je toch niet overal ziet, zoals slipbladige ooievaarsbek.

Op de terugweg zijn we over het Egelpad gelopen. Dit is een recent aangelegd wandelpad in de onderdijk. Het vormt een groene Gehorende klaverzuring verbinding tussen De Braak en het Broersepark. Vroeger waren de parken ecologische eilanden. Dieren die erin leefden konden hun ‘eiland’ niet eenvoudig verlaten, omdat de omringende wereld geen geschikt biotoop voor hen was. Via een groene verbinding kunnen ze dat wel.

Bij de aanleg van het Egelpad zijn een aantal soorten geplant, vooral langs de sloot. Zo staan er mooie koningsvarens, die van oorsprong in het gebied thuis horen. Er is ook gezaaid en er staan soorten die verraden, dat hier vroeger volkstuintjes waren, zoals aardpeer en stokroos.

Op het Egelpad hebben we alleen de soorten genoteerd die we nog niet op de spoorlijn hadden gezien. Dat waren nog eens 62 soorten.

Behalve de lange lijst met planten was de oogst van deze avond vooral het plezier met elkaar alle planten te bekijken. Gelukkig zijn de avonden in juni heel lang, want anders hadden we dit niet allemaal op één avond kunnen doen.

inventarisatie_museumspoorlijn_en_egelpad_2014.pdf

Henk Glas