Amersfoort
Beleid & Organisatie
woensdag04sep2019

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon.

In Veilige Handen

De afdeling Amersfoort hecht waarde aan een veilige omgeving waarin iedereen plezier kan beleven aan natuurbeleving in de meest brede zin van het woord. Sommige groepen verdienen hierbij extra aandacht omdat ze kwetsbaar zijn. Landelijk is hiervoor beleid ontwikkeld dat de afdeling Amersfoort integraal volgt. Het beleid “In Veilige Handen” schrijft o.a. voor dat de afdeling een vertrouwenscontactpersoon aanstelt. En dat ben ik.

Ervaar je grensoverschrijdend gedrag binnen de IVN? Voel je je onveilig en wil je daar vertrouwelijk over praten met iemand? Mail of bel en ik ga graag in gesprek met je. Samen kijken we dan naar mogelijke oplossingen.

Mijn taken.

  • Ik verleen opvang in de vorm van luisteren, bijstaan en adviseren.
  • Binnen het IVN geef ik uitleg over mijn rol als vertrouwenscontactpersoon IVN Amersfoort. Daarbij wordt de privacy benadrukt. D.w.z. dat er alleen acties ondernomen worden in goed overleg en afstemming met betrokkene.
  • Samen met de betrokkene zoek ik naar oplossingen en mogelijke vervolgstappen.
  • Waar nodig verwijs ik naar professionals m.b.t. de ontstane situatie.
  • Ik geef nazorg.
  • Meldingen worden door mij geregistreerd. Deze meldingen worden als zeer vertrouwelijk behandeld. Ik zal alleen het bestuur informeren over het aantal meldingen en de aard ervan, maar geen inhoudelijke informatie verstrekken.

Tot slot is van belang dat er altijd Meldingsplicht is richting politie, als er sprake is van een zedenmisdrijf. Het slachtoffer zelf bepaalt of er wel of niet aangifte wordt gedaan.

Mijn gegevens zijn:

Het volledige beleid is te vinden in de brochure In Veilige Handen van IVN landelijk.