Amersfoort
Overig
donderdag08jul2021

Vacature Algemeen Bestuurslid

VACATURE ALGEMEEN BESTUURSLID

Als algemeen bestuurslid ben je, zoals de functie aangeeft, algemeen inzetbaar. Dit houdt in dat je:

 • Actief meedenkt en doet aan de overleggen over diverse relevante onderwerpen van de vereniging.
 • Waar nodig de voorzitter, secretaris en penningmeester ondersteunt.
 • Back up bent bij het (tijdelijk) wegvallen van de voorzitter of secretaris.
 • Deelneemt aan de overleggen van het Dagelijks Bestuur (DB), het Algemeen Bestuur (AB) en de Algemene Leden Vergadering. (ALV)
 • Contactpersoon bent voor in principe vier werkgroepen. Welke werkgroepen dat zijn wordt onderling afgestemd met de andere bestuursleden. Het doel hiervan is contact te onderhouden met de werkgroepen zodat het bestuur weet wat er speelt binnen de werkgroepen en zn. kan faciliteren. Je doet dit altijd samen met een tweede bestuurslid.
 • Naar eigen keuze en mogelijkheden (valt niet onder de primaire taak) specifieke activiteiten aanpakt c.q. er aan deelneemt. Natuurlijk in overleg met het DB en AB.

Voorbeelden van projecten die op dit moment lopen:

 • Maak Grijs Groener (acties ter bevordering van de biodiversiteit).
 • Schone Rivieren (plastic soep in onze wateren aanpakken)
 • Organogram DB en AB up to date houden.
 • Sponsor Beleids Plan opzetten.

Kennis en vaardigheden die je als algemeen bestuurslid nodig hebt:

 • Je hebt affiniteit met en kennis van de natuur, natuureducatie, natuurbeheer, natuurbeleving en duurzaamheid.
 • Je kent de Statuten en het Huishoudelijk Regelement van IVN Amersfoort.
 • Je zoekt de samenwerking binnen en buiten onze afdeling.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Je kunt beleidsmatig denken.

 

Interesse? Stuur een e-mail met je CV en een korte motivatie naar onze secretaris Lenny: info@ivnamersfoort.nl

 

Bij