Cursussen

De werkgroep organiseert en coördineert cursussen zoals voorjaars- en najaarscursussen en de opleiding Natuurgids

De coördinator van deze werkgroep is Gert Lodewijk: cursussen@ivnamersfoort.nl

NIEUW: Klimaatcursus: "de groene verandering en wat is jouw invloed"
Start 24 september tot 12 november  2020
Groene huis, Amersfoort
Aanmelden: cursussen@ivnamersfoort.nl
Alle data en info zie activiteiten IVN Amersfoort Klimaatcursus

Klimaat- en natuureducatie gaan hand in hand. Na alle veranderingen van de afgelopen tijd wordt steeds duidelijker wat invloed van de mens op het klimaat is en andersom. In het Groene Huis, met een grote zaal en een kleine groep, kunnen we aan de slag gaan.
Hilda Feenstra, auteur van ‘Duurzaam zijn moet je durven’, geeft op de eerste avond een inspirerende sessie. Met actuele thema's willen we je uitdagen kennis en ervaringen te delen en een “groene” actie te ondernemen die jouw impact op het uitputten en opwarmen van de aarde vermindert.
Met verschillende werkvormen en actuele thema's willen we je uitdagen kennis en ervaringen te delen en een “groene” actie te ondernemen die jouw impact op het uitputten en opwarmen van de aarde vermindert. We staan ook stil bij wat dit met jou doet en welke invloed jij kan hebben. Positieve verhalen horen en vertellen werkt stimulerend.
We geven voorbeelden uit het dagelijkse leven, die laten zien wat jouw impact is en hoe jij in actie kunt komen. Vier keer krijg je een zelf in te vullen “uitdaging van de week” en tijdens de cursus ga je aan de slag met een zelfgekozen “groene” actie, die je op de laatste avond met ons deelt.
We hopen dat de klimaatcursus: “de groene verandering en wat is jouw invloed?” helpt om inzicht te krijgen in de issues die spelen rond klimaatvriendelijke keuzes en helpt om duurzame uitdagingen aan te gaan.

Natuurgidsenopleiding

De start van de nieuwe Natuurgidsenopleiding is uitgesteld naar eind 2021, begin 2022. Avondbijeenkomsten zijn op donderdag in het Groene Huis. Informatie staat bij de activiteiten

 

Natuuroudercursus 2020

 Een cursus van zeven bijeenkomsten over natuur, beleving, educatie en veel zelf doen.   Op woensdagmorgen. Misschien weer in 2021

Heb je interesse voor een volgende keer? Als school? Als deelnemer? Neem contact op.

 

Minicursussen Natuuracademie 2020

Voor het jaar 2020 zijn alle bijeenkomsten afgelast.

IVN Amersfoort e.o. is mede organisator van de Natuuracademie Amersfoort

Meer kennis krijgen over de natuur. Binnen via studie, buiten, (in de frisse lucht), vooral via kijken en beleven! Dat is het belangrijkste doel van de Natuuracademie.

De Natuuracademie is een samenwerking tussen KNNV, IVN en CNME Landgoed Schothorst. Samen organiseren zij in 2020 weer tien cursussen over de natuur. Elke cursus heeft een onderwerp dat past bij het seizoen waarin het wordt georganiseerd. Voor elke cursus kunt u zich apart inschrijven. Hij bestaat uit een theorieles op de woensdagavond en een excursie op zaterdag (halve dag). De bijeenkomsten zijn voor mensen met belangstelling voor de natuur en hoeven niet deskundig te zijn .

Als de omstandighden het toelaten, misschien weer in 2021.