Amersfoort
Overig
Vanaf
donderdag12jan201719:30

Natuurgidsenopleiding

programma_ngo_2017_publiek.pdf

aanmeldingsformulier_en_vragenlijst_ngo_2017.pdf

De natuurgidsenopleiding wordt niet primair georganiseerd om deelnemers meer kennis bij te brengen van natuur en milieu. Daar zijn cursussen van de Natuuracademie Amersfoort zeer geschikt voor.

Achterliggende gedachte is dat deelnemers na de opleiding actief worden binnen de werkgroepen van de IVN afdeling of van aanverwante organisaties. Dit zal dan vooral gaan om activiteiten die bijdragen aan het verbreiden van natuurbeleving en kennis, zoals leiden van wandelingen, meewerken aan kinderactiviteiten, organiseren van cursussen, meewerken met onderhoud van het landschap, bestuurlijke activiteiten. Als dit je doelstelling is ben je op je plaats binnen de opleiding.

Wat houdt de natuurgidsenopleiding in?

De opleiding duurt anderhalf jaar en omvat circa 30 lesavonden(donderdagavond) om de 2 weken en circa 20 excursies of buitenlessen op de zaterdagochtend, 1-2 keer per maand, afwisselend in een van de natuurgebieden in en rond Amersfoort en Nijkerk. Er is rekening gehouden met de schoolvakanties van regio midden.

De bijeenkomsten worden geleid door bevlogen vrijwilligers, inleiders, die vaak ook natuurgids zijn.

Veel aandacht wordt besteed aan zelfwerkzaamheid, aan presenteren en andere werkvormen.

Daarnaast bestuderen de cursisten in groep een natuurgebied binnen het werkingsgebied van hun eigen IVN-afdeling en maken daarover een rapport.

In het lesprogramma wordt uitgebreid aandacht besteed aan bodem, flora en fauna in het algemeen, de onderlinge samenhang (ecologie), het landschap, alsmede de verschijnselen in de verschillende seizoenen.

Uiteraard wordt aandacht besteed aan didactiek, hoe de gids kennis en inzicht kan overdragen (het feitelijke gidsen). Duurzaamheid zal als rode draad door de hele opleiding aan de orde komen.

De cursisten worden begeleid door een mentor, een ervaren natuurgids uit de eigen afdeling.

De cursus vraagt ook tijd voor studie, voorbereiding van de bijeenkomsten en voor het maken van werkstukken.

Naast het volgen van de bijeenkomsten wordt zelfwerkzaamheid verwacht.

Zo loop je stage bij een aantal werkgroepen. Hier schrijf je een verslag over. Ook bereid je een aantal presentaties voor, die voor de groep geeft. Een aantal zaterdagmorgens zal je mini-excursies leiden, die je hebt voorbereid. Een jaar rond zal je met medecursisten een gebied in de omgeving bestuderen en daar een eindwerkstuk over schrijven.

Al je ervaringen en je leerproces leg je vast in een portfolio, dat je aan het eind van de opleiding overlegt. Het portfolio wordt aan het eind van de opleiding met je besproken. Dan toon je aan of kennis en vaardigheden voldoende zijn ontwikkeld om je het diploma Natuurgids uit te reiken.

Dit alles kost tijd. De gemiddelde werkdruk is, uit ervaring, twee dagdelen in de week.

Wil je meer weten over de opleiding?

Drie informatieavonden. Tijd voor een verhaal en je vragen.

Donderdagavond 13 oktober 19.30 uur in de Goede Herderkerk,  Willen Alexanderplein14 3862 CD  Nijkerk.

Donderdagavond 27 oktober en 10 november 2016 19.30 uur in het Groene Huis, Schothorsterlaan 21 3822NA Amersfoort. 

Opgeven voor de informatieavond via de mail, cursussen@ivnamersfoort.nl

Ook voor algemene vragen.

Wat kost de opleiding?

De opleiding kost € 275,-.  Bij aanmelding voor de opleiding betaal je inschrijfgeld van € 75, - . De rest betaal je als je toegelaten wordt voor de opleiding. Tijdens de opleiding moet je lid zijn van een van de organiserende IVN afdelingen.

Daarvoor krijg je een digitale cursusmap, ca 50 inspirerende bijeenkomsten, leuke studiegenoten, gelijkgezinde geesten, consumpties op de avonden en het eerste jaar lidmaatschap IVN.

Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen aan de opleiding. Inwoners van de regio en ook actieve leden van de eigen afdelingen genieten voorrang.

Wanneer is de opleiding?

De start  is 12 januari 2017 en sluit 30 juni 2018 met de uitreiking van een diploma.  De cursusavonden zijn op donderdag van 19.30-22.00uur. De excursies zijn op zaterdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur.

Waar zijn de avonden?

Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort

Aanmelden voor de opleiding?

Per e-mail: cursussen@ivnamersfoort.nl, voor 20 november 2016, dan ontvang je tzt een inschrijfformulier.

Tot slot.

Deze cursus vraagt gedurende anderhalf jaar veel tijd en inzet, wat men vooraf vaak te licht inschat. Daar staat tegenover dat het enthousiasme onder de cursisten erg groot is en dat velen van hen nu daadwerkelijk praktiserende natuurgidsen zijn. Wie de cursus gevolgd heeft, kijkt voortaan met andere ogen naar de natuur.

 

Algemene informatie

donderdag 12 januari 2017 - 19:30
Locatie: 
"Het Groene huis", CNME
Schorthorsterlaan 21
Amersfoort
Nederland
Extra Informatie: 

Kosten: € 275,-

Contactpersoon: 
Google Maps image