Vrijwilligerswerk IVN Alphen aan den Rijn

 Mogelijkheden IVN-vrijwilligerswerk

'Wij noemen hier de mogelijkheden voor vrijwilligers, waaronder slechts enkele vacatures. Voor het actuele overzicht kijk op vrijwilligerspuntalphen.nl. Klik hier.'

Voor de diverse bezigheden zijn altijd vrijwilligers welkom, omdat wij een groeiende IVN-afdeling zijn. Wij willen dat onze vrijwilligersgroepen tijdig op deze groei voorbereid zijn, want bij een goede bezetting kan ieder relaxed zijn/haar vrijwilligers-steentje bijdragen.

Organisatorisch
 

Regelen evenementen 
zoals vrijwilligersdag, nieuwjaarsbijeenkomst,                                                 jubileum

Regelen kramen   
Vooraf afspraken met instantie waar de kraam staat en regelen bemensing en vervoer materiaal. Achteraf kraamvrijwilligers bedanken voor hun inzet (en instantie voor de gastvrijheid als geen kraamhuur berekend wordt).

Regelen lezingen             
De werkgroep lezingen organiseert lezingen op natuurgebied.

Coördinator Bont Allerlei      
 4x per jaar Verschijnt het afdelingsblad Bont allerlei. Je coördineert de productie en verspreiding van het blad.

Coördinator Planologie      

Algemeen Bestuurslid         

PR

Bemensen kramen      
op markten e.d. IVN vertegenwoordigen/promoten. Data zelf te kiezen.

Bemensen IVN-hoek      
Gastvrouw/gastheer zijn en info geven over activiteiten. Wo- of za- of zo-midd. gedurende 3 uur. Data zelf te kiezen.

Meer PR-mogelijkheden
Schrijven van persberichten, stukjes voor de nieuwsbrief.

Praktisch bezig zijn                                               

Jeugdbegeleider IVN           
onder leiding van coördinator helpen bij jeugdnatuuractiviteiten.
Datums in overleg. 
                            

Gastvrouw/heer IVN          
Ontvangen deelnemers aan IVN-activiteiten, verzorgen koffie/thee/ drankjes  bijv. bij lezingen, vergaderingen, meestal ’s avonds, samen met een andere IVN’er en later soms alleen (bij kleine groepen).

Verspreiden promotiemateriaal. 
zoals folders, posters, welkomst- en infopakketjes, ledenblad (4x p.j.). Onregelmatig, op zelf te kiezen tijden.

Tuinonderhoud Bezoekerscentrum
1x per mnd (wie dat wil kan vaker) op za.ocht. 9-12 uur (gereedschap/begeleiding aanwezig)

Onderhoud jeugdtuin Bezoekerscentrum
1x per week of 2x per mnd van ca 15-17 uur (gereedschap/begeleiding aanwezig). Kinderen die dat willen mogen meehelpen.

Landschapsbeheer 
Okt.-mrt 1x per mnd op zaterdag van 9.(30)–14.30 (met koffie-, thee- en middagpauze) zagen, snoeien, opruimen in natuurgebiedjes. Eigen tempo en naar eigen kunnen (gereedschap en begeleiding aanw.)

Door het hele jaar ook groenonderhoud op vrijdag in kleinere groep.

Vrienden van het Heempad 
I
n samenwerking met en onder leiding van IVN’er Hans van Dam in Boskoop onderhoud bermen van Heempad en/of Ringdijk en/of Zwarte Pad en/of Bloemenweide en/of nieuwe natuurkavels. De groep is onderdeel van IVN Alphen aan den Rijn.

Meer info: Corry Dierdorp, corrydierdorp@gmail.com, 0172 471550  of  06 44120947