Vacatures

Huidige vacatures:

Jeugdgroepen

Natuurvrijwilligers voor naschoolse opvang. (M/V)
 

Communicatiecommissie

Fondsenwerver
Vrijwilliger evenementen

Vrijwilliger PR
Coördinator IVN Infocentrum

Coördinator werkgroep PR en promotie

 

 

Vrijwillig Landschaps Beheer

Buitenwerkers in de natuur

 

TAAKOMSCHRIJVINGEN

Natuurvrijwilligers voor naschoolse opvang. (M/V)

Activiteit: activiteitenbegeleiding

Werkzaamheden: Het organiseren van activiteiten in/over de natuur, bijv. werken in de moestuin, slootjesonderzoek, kennis over dieren/planten uitdragen. Er zijn diverse materialen in het gebouw die gebruikt kunnen worden, zoals schepnetjes, excursiewerkbladen, loepjes, herkenning/zoekkaarten, scheppen, bomenpaspoort. De coördinatie van de werkzaamheden van de BSO natuurvrijwilligers ligt in handen van IVN Alphen aan den rijn eo.

Wensen: De vrijwilligers verzorgen 1 x per week natuurgerichte activiteiten voor de kinderen (8-12 jaar) op de buitenschoolse opvang “De PaddenPoel”. Het thema van de buitenschoolse opvang is: “Natuur en Milieu”. Locatie is het gebouw “De Vlinder”, in het Zegerslootgebied. De PaddenPoel is geopend op ma-, di-, en donderdagmiddag.

Bijzonderheden: Enige kennis over de natuur, maar vooral liefde voor de natuur en ervaring in het werken met kinderen is gewenst. Vanuit de buitenschoolse opvang zijn er altijd twee leidsters aanwezig. Er wordt van de buitenschoolse opvang (BSO) natuurvrijwilligers verwacht dat ze één keer per maand beschikbaar zijn (niet in de schoolvakanties). De natuuractiviteiten zijn van 15:15 tot 17:30.

Leeftijd vanaf: alle leeftijden

  MA DI WO DO VRIJ ZAT ZO

OCHTEND

             
MIDDAG X X   X      
AVOND              
WERKTIJDEN IN OVERLEG
Mail voor meer info
 
           

 

 

 

VACATURES COMMUNICATIECOMMISSIE

FONDSENWERVER

Gewenste vaardigheden
-IVN-lid of bereid dat te worden
-Affiniteit met het werven van fondsen en eenmalige donaties
-Uitstekende interpersoonlijke, communicatie- en 
 onderhandelingsvaardigheden
-Zeer goede mondelinge- en schriftelijke Nederlandse vaardigheden

 Werkzaamheden.
Deze functie betreft het actief werven van adverteerders voor het afdelingsblad van IVN Alphen aan den Rijn 'Bont Allerlei' en het geven van eenmalige donaties voor evenementen georganiseerd door IVN Alphen aan den Rijn. Op zelf te kiezen tijd met infoblad (prijzen e.d.) en het afdelingsblad naar winkels en organisaties. Afspraken maken en doorgeven aan coördinator PR en coördinator afdelingsblad. Lay-out advertentie kan gratis verzorgd worden.
Mail voor meer info.

VRIJWILLIGER EVENEMENTEN

Gewenste vaardigheden
-IVN-lid of bereid dat te worden
-Globale kennis van de gemeente Alphen aan den Rijn
-Interesse voor natuur
-Vriendelijke open houding
Enthousiasme
-Initiatiefrijk

 Werkzaamheden

-Activiteiten organiseren of deelnemen aan
-Inspelen op/vormgeven aan landelijke IVN-campagnes
-Idem regionale IVN-campagnes
-Idem lokale evenementen (bestaande en op eigen initiatief te organiseren)
-kramen verzorgen en informatie verstrekking tijdens braderieën en evenementen en
 Steenbreekactiviteiten i.s.m. Gem. Alphen en Groei & Bloei

Mail voor meer info

VRIJWILLIGER PR

Gewenste vaardigheden

-IVN-lid of bereid dat te worden
-Goede beheersing Nederlandse taal, grammatica en spelling
-Nauwkeurig omgaan met gegevens
-Digitale vaardigheid
-Globale kennis van de gemeente Alphen aan den Rijn
-Enthousiasme
-Interesse in de natuur en duurzaamheid
-Contactueel (netwerk organisaties opbouwen en onderhouden)

Werkzaamheden

-Persberichten versturen n.a.v. verstrekte gegevens
-Nieuws/activiteitenmailing, meestal 1x per maand, n.a.v. verstrekte gegevens én eigen
 bronnen
-Activiteitenfolders samenstellen, 1x per kwartaal
-Infoborden in het bezoekerscentrum actueel houden
-Contactpersoon zijn voor externe partijen (relatie-onderhoud) waaraan je IVN-informatie
 verstrekt, grotendeels op aanvraag
-Nieuwe leden verwelkomen met IVN-infomateriaal -Fondsen werven voor evenementen en het afdelingsblad.

Mail voor meer info

COÖRDINATOR WERKGROEP IVN-Infocentrum.

Werkzaamheden

•    Instrueren van de vrijwilligers
•    Maken van het inzetrooster en versturen aan de werkgroep leden
•    Maakt samen met de werkgroep leden een programma voor komend jaar
•    Stelt begroting op en bewaakt het budget
•    Opmaken kas van verkopen in de IVN-hoek
•    Heeft met de contactpersoon in het bestuur overleg over voorbereiding,
     uitvoering en evaluatie van de werkzaamheden van de werkgroep;
•    Inwerken en begeleiden van nieuwe gastvrouwen/-heren
•    Levert bijdrage aan het jaarverslag
•    Samenwerken/ overleggen met de andere coördinatoren binnen de
     werkgroep communicatie
•    Informeert werkgroep leden over ontwikkelingen

Werkzaamheden werkgroep:

 • Geven van informatie over IVN en over IVN-activiteiten in de IVN-hoek van het bezoekerscentrum De Veenweiden aan bezoekers van het centrum
 • Verkopen indien gewenst klein IVN-materiaal of maken een aantekening voor bestelling
 • Begeleiden kinderen bij het uitvoeren van kleine natuurknutselwerkjes, boekjes bekijken/lezen, spelletjes doen e.d.
 • Heten deelnemers aan IVN-activiteiten startend bij het Bezoekerscentrum, welkom, geven folders mee aan de gidsen, kortom zorgen voor een goede ontvangst.

Gewenste vaardigheden

 • IVN-lid of bereid dat te worden
 • Vriendelijke open houding
 • Gemakkelijke en gepaste omgang met bezoekers en werkgroep leden
 • Inschattingsvermogen waaraan een bezoeker wel/geen behoefte heeft aan informatie
 • Hulpvaardigheid
 • Enige digitale ervaring
 • Globale kennis van de gemeente Alphen aan den Rijn
 • Enthousiasme 
 • Interesse in de natuur en duurzaamheid

  Mail voor meer info

 

COÖRDINATOR WERKGROEP PR EN PROMOTIE
 
Omschrijving taken/werkzaamheden van de coördinator:
•    Jaaroverzicht activiteiten maken, i.s.m. de werkgroep leden
•    Stelt begroting op en houdt overzicht gedurende het jaar
•    Samenwerken/ overleggen met de andere coördinatoren binnen de
      werkgroep communicatie
•    Deelnemen aan Provinciaal Platform
•    Heeft met de contactpersoon in het bestuur overleg over voorbereiding,
      uitvoering en evaluatie van de werkzaamheden van de werkgroep
•    Levert bijdrage aan het jaarverslag
•    Informeert werkgroep leden over ontwikkelingen
•    Verdeelt de taken in overleg onder de werkgroep leden

Taken werkgroep:
•    Persberichten versturen, veelal n.a.v. verstrekte gegevens
•    Nieuws/activiteitenmailing, meestal 1x per maand, n.a.v. verstrekte
     gegevens én eigen bronnen
•    Activiteitenfolders samenstellen
•    Infoborden actueel houden in bezoekerscentrum
•    Mailadressen van geïnteresseerden verzamelen
•    Contactpersoon zijn voor externe partijen (relatie-onderhoud) In
      contacten met externe partijen bekendheid, doelstellingen en activiteiten
      van IVN Alphen aan den Rijn zichtbaar maken,
      toelichten op een positieve manier.
•    IVN-informatie verstrekken, grotendeels op aanvraag (uiteindelijk doel:
     leden- en/of vrijwilligers werven)
•    Nieuwe leden verwelkomen met IVN-infomateriaal
•    Activiteitenfolder maken per kwartaal
•    Fondsen werven voor evenementen en verenigingsblad

Gewenste vaardigheden:
•    IVN-lid of bereid om dat te worden
•    Goede beheersing Nederlandse taal, grammatica en spelling
•    Nauwkeurig omgaan met gegevens
•    Digitale vaardigheid
•    Globale kennis van de gemeente Alphen aan den Rijn
•    Vriendelijke open houding/gemakkelijke en gepaste omgangsvormen
•    Enthousiasme
•    Interesse in de natuur en duurzaamheid

Mail voor meer info

Terug naar alle vacatures

Buitenwerkers in de natuur

Deze vrijwilligers gaan één keer per maand op zaterdag met een groep de natuur in om te snoeien, zagen, knotten en op te ruimen. Alles onder deskundige leiding, maar in eigen tempo. Er wordt gewerkt in de omgeving van Alphen a/d Rijn. Gereedschap is aanwezig. Dat geldt ook voor koffie, thee en soep.

Mail voor meer info.

Terug naar alle vacatures