Welkom op de pagina met Groenverenigingen.

Welkom op de pagina met Groenverenigingen.

Alphen aan den Rijn 9 februari 2022

 

groen

Op deze pagina vindt u vele natuurverenigingen, agrarische verenigingen, landelijke en provinciale informatieve websites.

Natuurverenigingen in Nederland:

KNNV is de landelijke vereniging voor veldbiologie.
https://www.knnv.nl/

Staatsbosbeheer beheert de natuur voor en van alle Nederlanders.
https://www.staatsbosbeheer.nl/

Natuurmonumenten is de beweging voor mensen met een hart voor de natuur.
https://www.natuurmonumenten.nl/

Het Wereld Natuur Fonds: “Be one with nature”
https://www.wwf.nl/

LandschappenNL behartigt de belangen van alle provinciale landschappen.
https://www.landschappen.nl/

Website van de landelijke en regionale waterschappen.
https://www.waterschappen.nl/

Het Veenweiden Innovatiecentrum VIC te Zegveld.
https://www.veenweiden.nl/

Stichting Groene Hart wil het karakter van het Groene Hart behouden met alle cultuur-, landschaps- en natuurwaarden. Lees de nieuwsbrief, zie degroeneflits.nl
https://groenehart.info/

Avifauna Vogelpark
https://www.avifauna.nl/

Groei & Bloei, de grootste tuincommunity van Nederland en Vlaanderen! 
https://www.groei.nl/

Groei & Bloei afdeling Alphen aan den Rijn
https://alphen.groei.nl/home/

Vogelwerkgroep Koudekerk en Hazerswoude
https://www.vogelsrijnwoude.nl/

Vlinderstichting met als doel: meer vlinders dan nu, zowel in natuurgebieden als bij iedereen in de tuin.
https://www.vlinderstichting.nl/

Vogelbescherming Nederland
https://www.vogelbescherming.nl/

Nestkast Live, neem een kijkje in het leven van vele dieren
https://www.nestkastlive.nl/

Mycologische Vereniging Nederland, hier kan men terecht met vragen over paddenstoelen
https://www.mycologen.nl/

Groene Cirkels wil met duurzame ontwikkeling een voorbeeld van wereldklasse realiseren voor de maatschappij van de toekomst.
https://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels.htm

Volkstuinvereniging “VTV Spoorzicht”
https://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/

Volkstuinvereniging “VTV Ridderspoor”
https://www.vtv-ridderspoor.nl/

Volkstuinvereniging “VTV Alphen”
https://www.vtvalphen.nl/

Voedselpark Gnephoek te Alphen aan den Rijn
https://voedselparkgnephoek.nl/index.php

Stichting De Groene Vinger, beheert wijktuin “De Alphense Wetering”
https://www.groenalphen.com/

 

Agrarische verenigingen:

De Parmey is een vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Bodegraven Noord.
http://www.deparmey.nl/

Wijk & Wouden is het landelijke gebied tussen de steden Leiden, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg
https://www.wijkenwouden.nl/

LTO ZH-Noord, is de vereniging van en voor agrarische ondernemers in de 9 provincies boven de Maas
https://www.ltonoord.nl/provincie/regio-west/zuid-holland

Natuur informatie websites :

RAVON s een kennisorganisatie die zich richt op de studie en bescherming van in Nederland voorkomende amfibieën, reptielen en vissen.
https://www.ravon.nl/

SOVON, Stichting Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijke vogeltellingen en voert onderzoek uit ten behoeve van beheer, beleid en wetenschap.
https://www.sovon.nl/

FLORON coördineert het onderzoek naar de verspreiding van wilde planten in Nederland.
https://www.floron.nl/

NIOO, Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet fundamenteel en strategisch ecologisch onderzoek.
https://nioo.knaw.nl/nl

 

Instellingen en organisaties waarmee IVN veel contact heeft:

Gemeente Alphen aan den Rijn
https://www.alphenaandenrijn.nl/

Provincie Zuid-Holland
https://www.zuid-holland.nl/

Erfgoedhuis ondersteunt, verbindt en inspireert erfgoedbetrokkenen bij het in stand houden en ontsluiten van cultureel erfgoed in Zuid-Holland.
https://www.erfgoedhuis-zh.nl/

Landschapsbeheer Zuid-Holland
https://www.landschappen.nl/provinciale-organisaties/Het-Zuid-Hollands-L…

Stichting Gilde Alphen aan den Rijn biedt een platform aan mensen, die zich belangeloos in willen zetten om hun kennis, kunde en relevante levenservaring te delen met anderen, die daar behoefte aan hebben.
https://www.gildealphenaandenrijn.nl/

VVV Alphen aan den Rijn
https://www.groenehart.nl/locaties/3175417597/vvv-alphen-aan-den-rijn-2

VVV Boskoop
https://www.vvvboskoop.nl/

Archeon is het archeologische themapark in Alphen aan den Rijn
https://www.archeon.nl/index.html

Parkvilla laat kunst en cultuur beleven en is de aanbieder van filmhuisfilms, theatervoorstellingen, creatieve cursussen en kunsteducatie.
https://www.parkvilla.nl/

Vereniging Vrienden van Park Zegersloot is actief om het park mooi te houden en bij voorkeur nog mooier te maken.
https://www.parkzegersloot.nl/vereniging_vrienden_van_park_zegersloot/

Historische Vereniging Alphen aan den Rijn vertelt het verhaal van de geschiedenis van Alphen aan den Rijn (Alphen, Aarlanderveen en Oudshoorn).
https://www.histveralphenadrijn.nl

Naturalis is het nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. 
https://www.naturalis.nl/

 

Duurzaamheids- en milieuwebsites:

Op De Kleine Aarde in Boxtel werken ondernemers, onderwijs en overheid samen aan het bouwen van een circulaire economie en samenleving.
https://dekleineaarde.nl/

Ecodorpen, Een ecodorp is een burgerinitiatief van een gemeenschap die bewust ontworpen is door gezamenlijke participatieve processen in alle vier de dimensies van duurzaamheid (sociaal, ecologisch, economisch en cultuur),
https://ecodorpennetwerk.nl/

Natuurzaam Alphen, In gemeente Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop vervult Natuurzaam actief een rol op gebied van duurzaamheid.
https://www.trashless.earth/tl_a001/natuurzaam/

Plastic Soup Foundation wil de tsunami van plasticsoep zo snel mogelijk stoppen! 
https://www.plasticsoupfoundation.org/

Nederland Schoon: Iedereen kan helpen zwerfafval tegen te gaan.
https://www.nederlandschoon.nl/

Milieudefensie werkt als onafhankelijke milieuorganisatie aan een duurzaam en eerlijk Nederland.
https://milieudefensie.nl/

Greenpeace Nederland, Samen met miljoenen mensen over de hele wereld komen we 365 dagen per jaar in actie voor een groene, vreedzame wereld
https://www.greenpeace.org/nl/

Operatie Steenbreek wil dat wij samen het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving.
https://www.operatiesteenbreek.nl/

De Dansende Boom voor als jij meer wilt weten over waar je voedsel vandaan komt en hoe het wordt geteeld?
https://dedansendeboom.nl/

Jogg, jongeren op gezond gewicht. Dat we allemaal gezond eten, genoeg bewegen en goed slapen.
https://jongerenopgezondgewicht.nl/

 

Landelijke Campagnes:

Stichting Nationale Boomfeestdag met het doel om kinderen van groep 6 (9 en 10 jaar) meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bij te brengen.
https://www.boomfeestdag.nl/

Natuurwerkdag wil ‘Stimuleren om meer mensen in Nederland samen groen vrijwilligerswerk te laten doen’
https://www.natuurwerkdag.nl/impressie.php

NL Doet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.
https://www.nldoet.nl/

Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt op de vierde zaterdag van september gehouden.
https://www.burendag.nl/

 

Fondsen waar we regelmatig een beroep op doen

Oranje Fonds
https://www.oranjefonds.nl/

Fonds 1818/
https://www.fonds1818.nl/

Prins Bernhard Cultuurfonds
https://www.cultuurfonds.nl/

IVN Scharrelkids Fonds
https://www.ivn.nl/ouders-en-scharrelkids/scharrelkidsfonds

Coöperatiefonds van Rabobank Groene Hart Noord
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/groene-hart-noord/

Rabo Stimuleringsfonds
https://www.rabobank.nl/particulieren/stimulering/

Fonds Alphen
https://www.fondsalphen.nl/

De Groene Motor is er voor alle groene vrijwilligers in Zuid-Holland.
https://www.zuidhollandslandschap.nl/over-de-groene-motor

Groen doet Goed laat kinderen in jun eigen omgeving kennis maken met de natuur.
https://www.ivn.nl/groen-doet-goed

Deel deze pagina