Alphen aan den Rijn
Vogels
vrijdag21okt2016

Weekendje Texel 14 – 17 oktober 2016

Terwijl een deel van onze vogelwerkgroep de vogels van Andalusië aan het ontdekken was, nam een gezellig groepje van 6 van onze leden deel aan het inmiddels traditionele Dutchbirding weekend op Texel.

Na vertrek vanuit Alphen werd een eerste stop gemaakt bij De Putten bij Camperduin en de Hondsbossche Zeewering.  Hier kon meteen al een aardige start van de vogellijst gemaakt worden:  o.a. rosse grutto, bonte strandloper, watersnip en een buizerd die op korte afstand boven de dijk profiteerde van de wind en zo mooi de dijk kon afspeuren op mogelijke prooien.  Er zat weinig trek in de lucht maar toch kwamen er regelmatig wat veldleeuweriken, graspiepers en groepjes spreeuwen overvliegen.  De achterliggende polder is ook altijd leuk en tijdens een rondje over de smalle weggetjes waren vooral de vlak naast de weg zittende goudplevieren en een tapuit het vermelden waard.

Tijd om richting de boot te gaan en de overtocht naar Texel te maken. Speciaal voor het Dutchbirding weekend was een app aangemaakt waar de vele vogelaars bijzonderheden konden doorgeven. In de auto kwamen de eerste berichtjes al binnen en werd duidelijk dat de eerste stop direct om de hoek bij de haven zou zijn want hier werd een strandleeuwerik gemeld.  Tijdens het (tevergeefs) zoeken kwam echter een melding dat op een paar honderd meter afstand een draaihals zat, dus onze aandacht ging naar deze soort uit. Met tientallen andere vogelaars was het flink zoeken en wachten, maar op een gegeven moment vloog de draaihals op, ging kort op een kale struik zitten om vervolgens weer op te vliegen en te verdwijnen. Slechts enkelen van onze groep hebben de draaihals even snel kunnen spotten.

Vervolgens langs de Waddendijk en meteen was te zien dat de lijsterachtigen vanuit het noorden Texel als rustpunt hadden gevonden. Op de weilanden zag je vele groepjes zanglijsters, koperwieken en kramsvogels, altijd een erg mooi gezicht om ze in zulke aantallen te zien. Op een veldje naast een boerderij stonden we te genieten van de vele vogels met daartussen ook nog veldleeuweriken en graspiepers toen er een melding kwam dat er langs de Pontweg een morinelplevier ontdekt was. Tien minuten later konden ook wij deze op onze lijst bijschrijven en zagen we door de telescoop de mooie morinelplevier over de akker lopen.

Een volgende schaarse soort was een paar dagen voor het weekend al ontdekt maar nog steeds ter plaatse. Na even zoeken kregen we de bonte kraai in de kijker, maar deze verdween al weer snel. Gelukkig vonden we hem een paar honderd meter verderop weer terug en konden we deze goed bekijken en een fotootje maken.

Kramsvogel                                                           Bonte Kraai

Na het ontbijt besloten we de eerste stop in de bosjes van Dorpzicht te plannen.  Dit is in het najaar een bekende plek om de bladkoning te horen en te zien en na een tijdje zoeken vonden we minimaal twee stuks van deze soort uit het Oeralgebergte en nog oostelijker. Naast de bladkoningen was vooral het aantal goudhaantjes opvallend en dit bleef de rest van het weekend ook zo. Dit minivogeltje (met een gewicht van slechts 4 tot 7 gram) valt op door  z’n mooi gele kruinstreep.

Blauwstaart                                                      Goudhaantje                                            

Op de vogelapp werd duidelijk dat veel vogelaars Texel aan het afspeuren waren en op een lege akkers had iemand met flink speurwerk een woestijntapuit ontdekt.  De plek was herkenbaar door de vele auto’s en vogelaars ter plaatse. De vogel liet zich op enige afstand mooi bekijken.

Op naar de noordpunt. Net als bij Dorpzicht waren het vooral goudhaantjes die de aandacht trokken en zich ondanks hun beweeglijkheid fraai lieten fotograferen. Ook een bladkoning was aanwezig. Een blauwe kiekendief vloog over de duinen en even verderop was het zoeken naar de ijsgorzen die je af en toe wel hoorde maar zich niet echt lieten zien. Tussen de vele tientallen rietgorzen, groenlingen en vinken waren er een paar aanwezig maar ze wisten zich goed te verstoppen tussen het helmgras.

Een volgend appje kwam binnen en een deel van de vogelaars ging meteen terug naar de auto, er werd namelijk een blauwstaart gemeld bij De Koog. Wij hebben eerst onze wandeling afgemaakt voor we deze soort gingen proberen. Bij aankomst bleek dat het een lastig beestje was en na een half uur waren we bang dat het lastig zou worden. Het begon met enkele korte waarnemingen van het langsvliegen en een enkele seconde stilzittend maar ons geduld werd beloond toen de vogel zich wat later een stuk mooier en langer liet bekijken tussen de herfstige bosjes.

Ook andere vogels werden aan de lijst toegevoegd en op de Waddendijk nabij ons huisje konden we aan het eind van de dag genieten van grote aantallen steltlopers, eenden en nog een jagende slechtvalk. Tijd om de dag af te sluiten met een lekker diner!

Kanoet                                                       Bonte strandloper

De zondag was een schitterende dag met veel zon en een aangename temperatuur. Tijdens een wandeling rondom de Robbenjager richting de Tuintjes was een hoogtepunt het overvliegen van twee schitterende rode wouwen.  Ca. drie kwartier voor wij ze zagen werden ze al gemeld boven het zuiden van het eiland en later het midden en waar we op hoopten lukte ook, ze vlogen door naar de noordpunt zodat wij deze schitterende roofvogels ook prachtig in beeld kregen. Ze werden vervolgens nog gemeld vanaf Vlieland en Terschelling, ze waren dus bezig aan een Waddentocht. Ook leuk waren de eerste kepen en een roodborsttapuit.

Rode wouw                                               Heggenmus

Omdat Nico pas vandaag kon aansluiten bij onze groep besloten we nog een kijken te nemen bij de blauwstaart die nog steeds aanwezig was. Meteen bij aankomst liet deze zich een paar keer goed zien al waren de vele roodborstjes ons vaak voor de gek aan het houden.

Dick en Lies gingen ’s middags richting huis terwijl de rest van de groep nog een dagje had om te vogelen.  Bij de Westerslag keken we uit de wind in het zonnetje over zee om op deze manier ook wat zeevogels te kunnen zien. Al snel werden meerdere in het water duikende jan-van-genten gezien en ook roodkeelduiker en zeekoet kwamen in de kijker, evenals een nog laat in het seizoen aanwezige grote stern.

Maandagochtend hebben we heerlijk gewandeld  bij De Slufter. We waren er op tijd bij zodat we de meeste drukte konden ontwijken. Doel was de strandleeuwerik en al snel werd de eerste gevonden, het bleek uiteindelijk om een flinke groep van 24 stuks te gaan. Echt genieten van deze prachtige vogels. Nog mooier werd het toen een eerste ijsgors tussen de leeuweriken werd gevonden en later zelfs vijf stuks. Lange tijd hebben we van deze vogels genoten maar ook de honderden bontbekplevieren en de bonte strandlopertjes waren de moeite waard.  Bij de parkeerplaats nog enkele roodborsttapuiten en een grote groep kneutjes.

Strandleeuwerik                                           IJsgors

Vanaf een ander uitkijkpunt over De Slufter konden we nog een groenpootruiter, pijlstaarten en kleine en grote zilverreiger noteren.

Tijdens een laatste stop bij De Tuintjes liet de bladkoning zich niet meer zien maar vonden we nog wel een klapekster die druk bezig was met het vangen van insecten.

Het was tijd om richting de boot te vertrekken. Het was weer een geslaagd en gezellig weekend waarbij we 108 vogelsoorten op de gezamenlijke lijst konden noteren.

Goudplevier

texel_2016_soortenlijst.pdf

 

Foto's en tekst:  Martijn de Jong