Alphen aan den Rijn
Vogels
dinsdag23okt2018

Vogelweekend Texel 12 t/m 15 oktober 2018

Op vrijdagochend 12 oktober was het tijd voor ons jaarlijkse vogelweekend naar Texel. 

Met 11 personen verzamelden we op de parkeerplaats waar al de eerste vogels genoteerd werden. In de lucht was al duidelijk te zien dat er een behoorlijk vogeltrek van met name vinken, lijsters en veldleeuwerik was.

De eerste stop was gepland bij de waterberging van Twisk. Hier stonden al flink wat vogelaars en ook kwamen we onze collega’s van VWG Koudekerk-Hazerswoude hier tegen.

We zagen hier een mooie groep goudplevieren, watersnippen,  enkele grutto’s , een bonte strandloper en flink wat eendensoorten.  Zowel een grote gele als een witte kwikstaart vlogen over.

Langs de IJsselmeerdijk reden we noordwaarts en bij de Dijkwielen werd een koffiestop gemaakt, met heerlijke zelfgemaakte koek van Truusje.  Een waterral riep vanuit het riet en verder waren vooral de kuifeenden talrijk.

De volgende stop was niet veel verder gepland, maar opeens zagen we Nico stoppen en snel de auto uitgaan. Hij zag boven het akkerland een rode wouw, een schitterende roofvogel. De vogel vloog van ons af, maar gelukkig konden we hem  met de auto volgen en even later hebben we minutenlang van een vliegshow van de rode wouw kunnen genieten.

vogel texelRode wouw (Martijn de Jong)

In de Zuiderhaven bij Den Oever tevergeefs gezocht naar een buffelkopeend, maar de dodaars en een grote zaagbek werden wel aan de lijst toegevoegd.

De tijd vloog voorbij en dus werd het hoog tijd om richting veerboot te rijden.  Op Texel was het meteen duidelijk waar onze eerste stop zou zijn: er was namelijk een blonde ruiter aanwezig tussen de goudplevieren. De blonde ruiter is een Amerikaanse steltloper die maar soms in Nederland gezien wordt.

Bij aankomst zat de vogel vrij ver van ons af, maar omdat de groep goudplevieren regelmatig opvloog, vloog de blonde ruiter ook mee en hiermee kwam de vogel gelukkig wat dichterbij en ook een keer dichtbij langs vliegen. Mooi om te zien was het grootteverschil, de blonde ruiter is echt maar een klein beestje.

vogel texel

Blonde ruiter en goudplevier (Martijn de Jong)

De locatie was vlakbij bungalowpark Prins Hendrik, we zagen de bungalows al staan, dus meteen maar inchecken.

Het warme weer nodigde uit voor een terrasje en op het park werd de eerste bladkoning gehoord en door een paar van ons ook kortstondig gezien. Opvallend waren de grote aantallen koperwieken en kramsvogels die vakkundig de bessenstruiken aan het leegroven waren.

Zaterdag

Zaterdagochtend op tijd uit bed en rond 08.15 uur gingen we naar buiten, richting de noordpunt van het eiland. Bij het Renvogelveld zagen we de eerste roodborsttapuiten en ook een tweetal paapjes. In het duin ook een gewone tapuit, een soort die ook snel richting het zuiden zal vertrekken net als een late boerenzwaluw die vlak langs vloog.

Vervolgens een wandeling door het duingebied bij De Tuintjes, een plek waar iedere vogelaar altijd wel even op zoek gaat en al veel zeldzaamheden ontdekt zijn.  Ook vandaag waren we niet de enige vogelaars,  al flink wat mensen hoopten hier iets te ontdekken. In de bosjes twee bladkoningen die zich wel lieten horen, maar niet lieten zien. Was de bladkoning 15 jaar terug nog een echte zeldzaamheid: de laatste jaren neemt het aantal tussen eind september en medio oktober flink toe, vooral op de Waddeneilanden en langs de kust.  Blijkbaar ligt Nederland tegenwoordig dus wat beter op de trekroute van deze soort.

Ook hier in het duin weer vele lijsterachtigen, vooral de koperwiek en de zanglijster. Ze zijn behoorlijk schuw, maar zodra je op enige afstand staat, zijn de bessenstruiken voor hen!

Tussen de vele koperwieken wordt opeens een beflijster ontdekt, deze is nog een stuk schuwer en laat zich pas even mooi zien als hij verder vliegt.

vogel texel

Beflijster (Hans Takke)

Een blauwe kiekendief jaagt verderop in de duinen en vanuit de bosjes hoor je de zachte piepjes van de goudhaantjes.

Een deel van de groep loopt de terugweg over het strand en zien hier nog paarse strandloper en drieteenstrandloper.

Een volgend gebiedje op de noordpunt ligt tussen het Reddingboothuis en de Robbenjager en ook hier wandelen we een stukje.  Het wordt al behoorlijk warm (tot 25 graden op Texel!!) en deze zomerse temperaturen zorgen voor een wat lagere activiteit van de vogels (en vogelaars). Uit het riet vliegt een vogel op met een vreemd roepje. Even twijfelen en met wat slechte foto’s blijkt het een baardmannetje te zijn. Helaas laten ze zich niet wat beter zien.

Vanwege het verstevigen van de dijken aan de Wadkant kunnen we een aantal mooie plekken niet bezoeken, maar via een omweg komen we wel bij de IJzeren Kaap. Hier zien we tientallen geoorde futen in winterkleed en eidereenden.  De steenlopers laten zich goed fotograferen.

Zuidwaarts richting Oudeschild komen we langs mooie plasjes en nieuwe natuurgebiedjes, maar deze zijn vooral in het voorjaar interessant. Nu zien we er o.a. tureluur en kolgans.

Aan de zuidkant van Texel liggen De Petten en de Mokbaai.  Bij De Petten zien we een aantal pijlstaarten, smienten en een torenvalk die ons even doet twijfelen of het geen smelleken is. 

De Mokbaai zit vol met vogels en met de warme zon in de rug is het een heerlijke plek om relaxed in het gras te gaan zitten (of liggen).  Heel veel bergeenden, bonte strandlopers, wulpen en rosse grutto’s worden afgewisseld met zilverplevier en enkele groenpootruiters.  Opeens hoorden we twee roofvogels met elkaar bakkeleien: slechtvalken. Een van de twee vogels komt mooi langs vliegen en ging recht voor ons op een paaltje zitten. Erg fraai! Ook grote en kleine zilverreiger laten zich zien.

vogel texel

Slechtvalk (Brenda Smeele)

Op de route terug naar onze bungalows nog een stop bij de Oorsprongweg voor de blauwe kiekendief. Een van de auto’s had mazzel en had de vogel vlak langs de auto. De vogels in het veld waren onrustig, maar de oorzaak zagen we niet, tot opeens weer een slechtvalk recht over ons heen vloog.

Na een drankje in het huisje volgde een gezellig etentje bij De Rog, waar vooral bij het  kiezen van het voorgerecht voor ons geen menukaart nodig was.

Zondag

Na een lekker ontbijtje weer op tijd op pad en ditmaal was de zeetelpost bij Paal 15 ons doel.  Op deze manier kunnen we ook wat zeevogels aan de lijst toevoegen. We zijn nog maar net onderweg als er, in de speciaal door Dutch Birding beschikbaar gestelde appgroep, een bericht komt dat er voor Paal 15 een walvis zwemt. Ai, dat zou toch wel een gaaf extraatje zijn voor dit weekend.

Bij aankomst bleek dat de meeste van de honderden op het eiland aanwezige vogelaars wel interesse hadden en stond er al een rij van vele tientallen vogelaars die gestaag bleef groeien.

De walvis had zich een aantal keren goed laten zien en het was inmiddels duidelijk dat het om een bultrug ging.

Uitgebreid turen over de zee leverde de eerste roodkeelduikers , jan-van-genten en een kleine jager op.  Over het strand een groepje sneeuwgorzen die bij ons in de buurt wilden gaan landen, maar door de drukte het toch maar niet deden.

Opeens onrust en gejuich aan de andere kant van de groep, zij zagen de bultrug, maar wij niet. Maar even later toch, een paar flinke blows van water en een deel van de rug die boven water uitkwam. Gaaf!

vogel texel

Blow van de bultrug (Hans Takke)

Qua vogels volgden meer jan-van-genten, roodkeelduikers met daarbij 1 parelduiker , middelste zaagbek, een topper en een mooie zeekoet in de branding. 

In het achterliggende duin nog een kopje koffie gedaan en daar een tijdje genoten van de landtrek van zangvogels. Er vlogen in korte tijd toch wel een paar duizend vogels over, vooral vink, koperwiek en spreeuw, maar ook keep en veldleeuwerik. Op de stenen poseert een fraaie heggenmus.

vogel texel

Heggenmus (Jeroen Verburg)

In de Staatsbossen bij De Koog even een stop bij de Fonteinsnol waar een uitkijktoren op een heuvel in het bos staat. Je hebt hier een fraai uitzicht over het eiland van Waddenzee tot Noordzee. Het is alweer warm en de vogels zijn, op een enkele roepende keep en goudhaan na, vrij stil. Een sperwer en twee buizerds laten nog een vliegshowtje zien.

Het duingebied De Nederlanden net ten noorden van de Koog is ook fraai om te wandelen. Qua vogels is het vrij stil maar een vrouwtje zwartkop zorgt toch nog voor een nieuwe soort op de weekendlijst. Tijdens de lunch in het veld horen we goudhaantjes steeds dichterbij komen tot ze stuk voor stuk vlak langs ons heen vliegen.

In de loop van middag nemen we afscheid van een deel van de groep en vervolgens gaan we weer even naar de noordpunt. Gisteren werd hier een zeer zeldzame zadellibel ontdekt en ook vandaag werden er weer twee gezien, net als op enkele andere Waddeneilanden. Deze libel uit Afrika is waarschijnlijk met de warme zuidelijke stroming en door de resten van orkanen naar het noorden toegevoerd.

Een aantal van ons wil deze libel ook wel zien en met wat geduld zien we er eentje vliegen. De kenmerken zijn met de verrekijker te zien, maar het is geen topwaarneming. Wat een geluk hebben we als we teruglopen en er dan opeens eentje (of misschien zelfs twee) zelf ontdekken. Deze vliegt diverse malen vlak voor langs en is dus veel beter te bekijken. Tientallen andere liefhebbers rennen onze kant op en genieten ook van de zadellibel.  Na de bultrug weer een zeldzaamheid, maar weer geen vogel!

We lopen De Tuintjes in en gaan relaxed zitten rondom de bosjes. Het licht is nu veel mooier dan gisteren en de bewegelijke goudhaantjes zitten telkens heel mooi dichtbij. Voor het oog erg mooi, maar voor de foto best lastig, want stilzitten is er niet bij. Toch een leuk spel om dan te proberen een goede foto te maken. De bladkoning is ook nog aanwezig en laat zich horen. 

vogel texel

Goudhaan (Martijn de Jong)

Terug richting het huisje voor een wandeling langs het Wad. Het tij was precies gunstig waardoor er duizenden steltlopers en eenden zaten. Bontbekplevier,  kluut, tureluur,  bonte strandloper, rosse grutto en bergeend waren in grote aantallen aanwezig.  Ook drieteentjes, zilverplevier en kanoet, maar in lagere aantallen.

Veel vogels vliegen op en vormen prachtige wolken die telkens weer anders door het licht beschenen worden. Het kan bijna niet anders dan dat de onrust veroorzaakt wordt door een jagende slechtvalk en inderdaad zien we een van de steltlopertjes ten prooi vallen aan deze snelle rover.

Maandag

Alweer de laatste dag van ons lange weekend Texel. Tijd voor een wandeling door De Slufter. Een beetje op tijd, want anders wordt het veel te druk. Doelsoort is de strandleeuwerik en na een stukje lopen zien we iemand op de grond liggen met camera. Dat kan bijna niet anders zijn dan de strandleeuwerik en inderdaad.  We kunnen ze mooi bekijken en na een tijdje sluipen onze fotografen ook richting de vogels voor een plaatje. De vogels zijn echter oplettend en voor elke meter die wij dichterbij komen, lopen zij er twee verder.

Ook de eiders, een kleine zilverreiger en strandlopertjes laten zich mooi bekijken.

vogel texel

Strandleeuwerik (Brenda Smeele)

Nog één keer naar de noordpunt van het eiland met wederom veel koperwieken tussen de rode bessen. Ze zijn slim zat en zitten bijna constant aan de andere kant van de struik waar jij staat, maar af en toe lukt het toch om ze mooi vrij in beeld te krijgen.

vogel texel

Koperwiek (Martijn de Jong)

Na een lekkere lunch in het zonnetje besluiten we om richting veerboot te rijden. Nog even een blik over de Mokbaai en dan nog langs een plekje op de route bij Schagerbrug. Vlak langs de weg ligt een ondergelopen bollenveldje waar de grauwe franjepoot aanwezig is. Het duurt niet lang voor deze vogel in beeld komt en ook een oeverloper, twee groenpootruiters en een groepje kemphanen laat zich mooi bekijken.

We willen net terug rijden richting Alphen als we opeens een vogel zien spartelen in het water. Door de afstand zien we niet precies wat het is, maar het ziet er triest uit en de vogel wordt ook nog aangevallen door twee meeuwen. Na een tijdje komt de vogel iets dichterbij de kant, maar nog altijd op een meter of 10. De meeuwen worden feller en pikken de vogel uit het water en willen ermee weg vliegen, maar laten het beestje toch weer vallen. Opeens lijkt de vogel door te hebben welke kant deze op moet, maar de meeuwen blijven volgen. Wanneer  de vogel vlakbij de kant is, gaat de meeuw eigenwijs op de kant zitten wachten en blijft de vogel doodstil in het water zitten. Toch maar tijd voor een reddingspoging, we mogen van de boer het land op en lopen er naar toe. Het blijkt een vrouwtje huismus te zijn die volledig uitgeput in het water zit en niet meer beweegt. We nemen haar mee en wrijven haar een beetje droog met keukenpapier en vervolgens in een theedoek. We besluiten haar mee te nemen en halverwege de rit kwam het leven gelukkig weer terug. Na een nachtje bij Brenda geslapen te hebben, heeft ze haar losgelaten in de buurt van andere mussen in Waddinxveen.  Gelukkig een goede afloop voor onze huismus Bikkel!

Martijn de Jong

vogel texelBirdwatchers of whalewatchers? (Brenda Smeele)

 

 

 1. Roodkeelduiker
 2. Parelduiker
 3. Dodaars
 4. Fuut
 5. Geoorde fuut
 6. Jan-van-gent
 7. Aalscholver
 8. Blauwe reiger
 9. Kleine zilverreiger
 10. Grote zilverreiger
 11. Ooievaar
 12. Lepelaar
 13. Knobbelzwaan
 14. Grauwe gans
 15. Kolgans
 16. Grote Canadese gans
 17. Brandgans
 18. Rotgans
 19. Nijlgans
 20. Bergeend
 21. Wilde eend
 22. Smient
 23. Krakeend
 24. Wintertaling
 25. Pijlstaart
 26. Slobeend
 27. Tafeleend
 28. Kuifeend
 29. Topper
 30. Eider
 31. Middelste zaagbek
 32. Grote zaagbek
 33. Zwarte zee-eend
 34. Rode wouw
 35. Blauwe kiekendief
 36. Bruine kiekendief
 37. Buizerd
 38. Havik
 39. Sperwer
 40. Torenvalk
 41. Slechtvalk
 42. Fazant
 43. Waterral
 44. Meerkoet
 45. Waterhoen
 46. Scholekster
 47. Kluut
 48. Bontbekplevier
 49. Goudplevier
 50. Zilverplevier
 51. Steenloper
 52. Paarse strandloper
 53. Bonte strandloper
 54. Drieteenstrandloper
 55. Kanoet
 56. Kievit
 57. Kemphaan
 58. Watersnip
 59. Tureluur
 60. Groenpootruiter
 61. Blonde ruiter
 62. Oeverloper
 63. Grutto
 64. Rosse grutto
 65. Wulp
 66. Grauwe franjepoot
 67. Kleine jager
 68. Kokmeeuw
 69. Zilvermeeuw
 70. Stormmeeuw
 71. Kleine mantelmeeuw
 72. Grote mantelmeeuw
 73. Grote stern
 74. Zeekoet
 75. Houtduif
 76. Turkse tortel
 77. Boerenzwaluw
 78. Grote bonte specht
 79. Halsbandparkiet
 80. Veldleeuwerik
 81. Strandleeuwerik
 82. Graspieper
 83. Witte kwikstaart
 84. Grote gele kwikstaart
 85. Spreeuw
 86. Ekster
 87. Gaai
 88. Kauw
 89. Zwarte kraai
 90. Winterkoning
 91. Heggenmus
 92. Tjiftjaf
 93. Zwartkop
 94. Goudhaan
 95. Bladkoning
 96. Paapje
 97. Roodborsttapuit
 98. Tapuit
 99. Roodborst
 100. Beflijster
 101. Merel
 102. Zanglijster
 103. Koperwiek
 104. Kramsvogel
 105. Baardmannetje
 106. Staartmees
 107. Koolmees
 108. Pimpelmees
 109. Boomkruiper
 110. Huismus
 111. Vink
 112. Keep
 113. Groenling
 114. Putter
 115. Sijs
 116. Kneu
 117. Sneeuwgors
 118. Rietgors
 119.  

  Overig

 120. Bultrug
 121. Zadellibel