Alphen aan den Rijn
Vogels
zondag12mrt2017

Vogelexcursie Limburg

We verzamelen om 7:00 op het parkeerterrein van de golfbaan in Alphen. Ik ben benieuwd, want het is de eerste keer dat ik met het IVN Alphen op stap ga. In de boom zingt een zanglijster en er vliegt een ooievaar over.
De eerste stop is bij een meer in Midden-Limburg, de WML-plas bij Heel. Op het eerste gezicht zien we veel futen en kuifeenden. Er tussen zwemt ook een brilduiker, die zijn baltsgedrag vertoont. Maar wanneer we beter gaan kijken door de telescopen zien we nog andere interessante soorten. We zien kuifduikers in hun winterkleed. En een beetje verstopt tegen de kant zwemt een ijsduiker. Ik ben onder de indruk van zijn grote en scherpe snavel. Ook is er een paartje grote zaagbekken. Ik vind vooral de roodbruine kleur van de kop van het vrouwtje erg mooi. Voor mij waren dit al twee nieuwe soorten; grote zaagbekken en ijsduikers had ik nog niet eerder gezien.
Vervolgens rijden we naar een heuvelachtig bosgebied dichtbij het drielandenpunt. Het is er druk en het terras van het Hijgende Hert zit vol. We gaan op pad in het bos, de vogels laten zich in eerste instantie niet zo goed zien, daarentegen wel horen. Maar dan horen we iets dat erg op een boomkruiper lijkt, maar net anders. Een kortsnavelboomkruiper presenteert zich aan ons. Het vogeltje gaat op een boom vlak voor ons zitten en we kunnen hem heel goed bekijken. Wat een mooi licht buikje! Later horen we de middelste bonte specht en deze laat zich ook goed zien. Helaas lukt het mij niet goed om hem in de verrekijker te krijgen, ik zie de specht daarom alleen vliegend. Maar ik heb hem gezien! Na wat gelopen te hebben in het heuvelachtige bos ziet een groepsgenoot een vogel in een boom zitten. Na deze goed bekeken te hebben zegt ze:”Volgens mij is dat een kruisbek, maar dat kan toch niet!”. Het blijkt inderdaad een vrouwtje kruisbek te zijn. Door de telescoop zie ik hoe mooi olijfgroen ze is en hoe ze zich rustig poetst. Als kers op de taart zien we later ook nog een rood mannetje kruisbek, zelfs in de verte zie je zijn rode verenkleed. Dit waren weer drie nieuwe soorten voor mij!
Vervolgens gaan we naar een mergelhoeve waar een oehoe huist. We bekijken de hoeve van alle kanten, maar spotten geen oehoe. Wel zien we een buizerd, die op een stukje gras neerstrijkt en op de toren (ver weg) van de ENCI zit een slechtvalk. Als we in de auto stappen, ziet Martijn wat in de lucht. Het is een groep van ongeveer  honderdtwintig kraanvogels, die overvliegt. Ik mag door een telescoop van een groepsgenoot kijken en kan de silhouetten van kraanvogels onderscheiden, prachtig!  
De laatste stop is een akker, waar blauwe kiekendieven en velduilen schijnen te zijn. We zien twee  mooie blauwe kiekendieven en torenvalkjes. Ook horen we de veldleeuwerik en zien de geelgors. De velduil laat zich helaas niet zien, maar de blauwe kiekendief is mooi!
We vertrekken weer naar huis. Onderweg eten we gezamenlijk. Het was een hele mooie en gezellige dag, met voor mij maar liefst vijf nieuwe soorten; voor herhaling vatbaar!
Hanna Cusell

1. IJsduiker
2. Fuut
3. Kuifduiker
4. Aalscholver
5. Blauwe reiger
6. Grote zilverreiger
7. Ooievaar
8. Knobbelzwaan
9. Grauwe gans
10. Canadese gans
11. Brandgans
12. Nijlgans
13. Bergeend
14. Wilde eend
15. Smient
16. Krakeend
17. Tafeleend
18. Kuifeend
19. Brilduiker
20. Grote zaagbek
21. Blauwe kiekendief
22. Buizerd
23. Sperwer
24. Torenvalk
25. Slechtvalk
26. Fazant
27. Waterhoen
28. Meerkoet
29. Kraanvogel
30. Scholekster
31. Kievit
32. Kokmeeuw
33. Stormmeeuw
34. Zilvermeeuw
35. Kleine mantelmeeuw
36. Houtduif
37. Holenduif
38. Turkse tortel
39. Middelste bonte specht
40. Grote bonte specht
41. Groene specht
42. Veldleeuwerik
43. Graspieper
44. Witte kwikstaart
45. Grote gele kwikstaart
46. Spreeuw
47. Ekster
48. Gaai
49. Kauw
50. Zwarte kraai
51. Roek
52. Winterkoning
53. Heggenmus
54. Tjiftjaf
55. Goudhaan
56. Roodborsttapuit
57. Roodborst
58. Merel
59. Zanglijster
60. Staartmees
61. Glanskop
62. Zwarte mees
63. Pimpelmees
64. Koolmees
65. Boomklever
66. Boomkruiper
67. Kortsnavelboomkruiper
68. Huismus
69. Vink
70. Groenling
71. Putter
72. Kneu
73. Kruisbek
74. Geelgors