Alphen aan den Rijn
Vogels
donderdag18jan2018

Vogelexcursie Kwade Hoek en Brouwersdam 14 januari 2018

De dag begon goed, een aantal deelnemers werd tijdens het wachten op de parkeerplaats beloond met een roepende bosuil.
Ook de weergoden werkten mee. Tijdens eens erg wisselvallige periode was het juist deze dag heerlijk zonnig en ondanks de frisse wind een perfecte dag om buiten te zijn.

Na een uurtje rijden, kwamen we aan bij de buitenhaven van Stellendam en keken we van achter de dijk over de zandplaten van de Kwade Hoek. Op en in het water veel bergeenden, een groepje kluten en een aantal lepelaars die door de zachte winter hebben gekozen om niet zuidwaarts te vliegen.
Op de zandplaten vooral veel drieteenstrandlopers, scholeksters, wulpen en een enkele rosse grutto. Drie watersnippen kwamen vanaf de oever en vlogen met flinke snelheid langs.

Vlak achter de dijk ligt het binnenwater het Zuiderdiep en hier hebben we tussen de grote groepen kuifeenden en tafeleenden gezocht naar een topper(eend). Een vrouwtje topper liet zich af en toe zien, maar geen fraai getekende mannetjes.

Tijd voor een flinke wandeling door het gelukkig niet al te natte duingebied richting het mooie en uitgestrekte gebied van de Kwade Hoek.  Dit gebied staat bekend om de leuke wintersoorten die elders langs de Hollandse en Zeeuwse kust vaak moeilijk te vinden zijn en waarvoor je anders naar de kwelders van de Wadden moet reizen.

Dit winterseizoen zijn alle ‘kweldersoorten’ aanwezig: sneeuwgors, ijsgors, frater en strandleeuwerik.  Dit is natuurlijk bekend bij vele vogelaars en daarom ook de reden dat het behoorlijk druk is met vogelaars die deze mooie soorten aan hun (jaar)lijst willen toevoegen.

Na een stukje wandelen zien we de eerste groepjes kleine vogels al langs ons vliegen en in die groep zitten fraters en sneeuwgorzen. Even later zien we ze weer volop rondvliegen en na wat geduld gaan ze rustig op de grond foerageren tussen de plantjes waarvan ze de zaden eten.  De groep bestaat uit ca. 50 sneeuwgorzen met een aantal fraters ertussen. Ze laten zich schitterend bekijken.

Verderop een nieuwe groep en dit is een groep met alleen fraters, een groep van ca. 25 stuks, echt genieten!
Ook veel veldleeuweriken laten zich zien en horen en zorgen soms voor verwarring met de strandleeuwerik.  Deze soort kunnen we net als de ijsgors niet zo makkelijk vinden en er ontstaat wat twijfel of we verder moeten lopen of niet. 

Na toch verder gelopen te zijn, roept een andere vogelaar ons, hij heeft een groepje van minimaal 10 strandleeuweriken gevonden. Op dezelfde plek ook een aantal ijsgorzen, maar die hielden zich een beetje schuil in het helmgras. Voorzichtig ernaar toe lopen om ze toch mooi in de kijker te krijgen, leverde verbazing op hoe dichtbij je kon komen zonder de ijsgors te zien. Meerdere malen stonden we op slechts een paar meter afstand maar zagen we hem niet tot hij opeens uit de begroeiing kwam zetten en verder vloog.
Het rijtje van deze mooie soorten was nu compleet en omdat de tijd voorbijvloog, maar terug richting de auto. Onderweg konden we nog rietgors, staartmees en koperwiek aan de lijst toevoegen.

Op naar de Brouwersdam en op de route ernaar toe een paar grote groepen met gemengde ganzensoorten zoals grauwe gans, kolgans, brandgans, grote Canadese gans en rotgans.
Bij de Brouwersdam aangekomen was de zee heerlijk rustig met bijna geen golven, dat maakt het kijken en zoeken een stuk aangenamer.  De eerste soort was de middelste zaagbek maar al snel volgden goede soorten als de zwarte zeekoet en twee vlak bij elkaar zwemmende ijsduikers.
vwg


Ook roodkeelduiker, kuifduiker en een grote groep eidereenden waren aanwezig.  Erg leuk was een ijsvogeltje dat vanaf de blokkendam in het zoute water aan het vissen was.


De volgende stop bij de Brouwersdam leverde meer kuifduikers, geoorde futen, zwarte zee-eenden en een vrouwtje ijseend op.
Een ‘ijzige’ excursie dus met: ijsgors, ijsduiker, ijsvogel en ijseend!
Net voor de spuisluis van de Brouwerdam werd ook het lijstje met steltlopertjes aardig aangevuld met paarse strandloper, bonte strandloper, kanoet, steenloper en natuurlijk weer drieteenstrandlopertjes.
Aan de binnenzijde van de Brouwersdam nog een korte stop om ook even de zeehonden van dichtbij in de stroming te zien zwemmen.

Nog een laatste stop bij Ouddorp bij een grote groep rotganzen en even snel uitkijken over de Grevelingen.  Net voor we wegreden, leverde dit nog een fraaie jagende bruine kiekendief op.
De eerste excursie van 2018 was weer geslaagd met mooi weer en een flinke lijst aan vogelsoorten!

Martijn de Jong

1.    Roodkeelduiker
2.    IJsduiker
3.    Fuut
4.    Geoorde fuut
5.    Kuifduiker
6.    Aalscholver
7.    Blauwe reiger
8.    Grote zilverreiger
9.    Ooievaar
10.    Lepelaar
11.    Knobbelzwaan
12.    Grauwe gans
13.    Kolgans
14.    Grote Canadese gans
15.    Brandgans
16.    Rotgans
17.    Nijlgans
18.    Bergeend
19.    Wilde eend
20.    Smient
21.    Krakeend
22.    Wintertaling
23.    Slobeend
24.    Tafeleend
25.    Kuifeend
26.    Topper
27.    Brilduiker
28.    IJseend
29.    Middelste zaagbek
30.    Zwarte zee-eend
31.    Bruine kiekendief
32.    Buizerd
33.    Torenvalk
34.    Fazant
35.    Waterral
36.    Waterhoen
37.    Meerkoet
38.    Scholekster
39.    Kluut
40.    Steenloper
41.    Paarse strandloper
42.    Kanoet
43.    Drieteenstrandloper
44.    Bonte strandloper
45.    Kievit
46.    Watersnip
47.    Tureluur
48.    Rosse grutto
49.    Wulp
50.    Kokmeeuw
51.    Zilvermeeuw
52.    Stormmeeuw
53.    Grote mantelmeeuw
54.    Zwarte zeekoet
55.    Houtduif
56.    Holenduif
57.    Turkse tortel
58.    Bosuil
59.    IJsvogel
60.    Veldleeuwerik
61.    Strandleeuwerik
62.    Graspieper
63.    Witte kwikstaart
64.    Spreeuw
65.    Ekster
66.    Kauw
67.    Zwarte kraai
68.    Winterkoning
69.    Heggenmus
70.    Roodborst
71.    Merel
72.    Koperwiek
73.    Staartmees
74.    Pimpelmees
75.    Koolmees
76.    Huismus
77.    Vink
78.    Frater
79.    Sneeuwgors
80.    IJsgors
81.    Rietgors