Alphen aan den Rijn
Vogels
vrijdag03jan2020

Vogelexcursie Amsterdamse waterleidingduinen

Op zondag 29 december heeft de traditionele oudejaarswandeling plaatsgevonden van de VWG Alphen naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Met een groep van twintig natuurvorsers zijn we vanaf ingang Pannenland in Vogelenzang de duinen ingelopen.

Bij de dam over het Nieuwkanaal kwam een nieuwsgierige Vos kijken of wij iets voor hem hadden meegenomen. “Gelieve de vossen niet te voederen” hebben we gelezen, dus loopt de Vos zonder succes door. In het Nieuwkanaal zien we Brilduiker, Wintertaling en Krakeend.waterl1

vos (foto: Elvira Wiersema)

Op het Eiland van Rolvers is het tijd voor een koffiepauze. Enkele Koperwieken vliegen over.waterl2Koffiepauze (foto: Dinky van Berkel)

In de Zwaneplas vinden we niet de beoogde Wilde zwanen, maar wel enkele Krooneenden, waarvan de mannetjes hun prachtige oranje “kroon” tonen. Na de lunch lopen we via de noordelijke oever van het Zwarte veldkanaal weer landinwaarts, richting Oranjekom. In het kanaal zien we Dodaars, Kuifeend en Grote zaagbek. Her en der duiken groepen Damherten op. De stand is nog te ruim (3.500) en moet nog worden teruggebracht naar 800 stuks.

 

                                        waterl3Damhert (foto Hans takke) waterl4     Grote Zaagbek (foto: Hans Takke)

              

Bij de vogelhut aan het Sprenkelkanaal laat een Goudhaantje haar oranje kruinstreepje mooi aan iedereen zien. Op de terugweg naar ingang Pannenland zien we een groepje Sijsjes, Boomklever en Boomkruiper.

Ook een Sperwer laat zich goed bekijken vanaf het pad.

Terug in Pannenland sluiten we af met een eindejaar borrel.

waterl5Damhert langs Zwarte veldkanaal (foto: Tessa/Lisette Vink)

 

waterl6Sperwer (foto: Elvira Wiersema)

Aalscholver

Wilde eend

Smient

Winterkoning

Pimpelmees

Dodaars

Krakeend

Slobeend

Roodborst

Boomklever

Grauwe gans

Soepeend

Brilduiker

Goudhaan

Boomkruiper

Kolgans

Tafeleend

Grote zaagbek

Merel

Vink

Brandgans

Krooneend

Meerkoet

Koperwiek

Sijs

Knobbelzwaan

Kuifeend

Gr bonte specht

Koolmees

Sperwer

Blauwe reiger

wintertaling

Halsbandparkiet

Staartmees

Zwarte kraai

Stef Strik 2-1-2020