Alphen aan den Rijn
Vogels
donderdag15sep2016

Verslag vogelexcursie naar de Biesbosch

Een dag vol rovers

 

Op zondag 11 september is ons nieuwe vogelseizoen gestart met een excursie naar de Hollandse en Brabantse Biesbosch. Met een mooie groep van 13 personen vertrokken we richting de Zuidhaven nabij Dordrecht, waarvandaan een mooie wandeling naar natuurgebied de Tongplaat kan worden gemaakt. Zowel dit gedeelte als het Brabantse deel aan de overkant van de Merwede is een gebied dat de laatste jaren van landbouwgebied is aangepast naar natuurgebied. En dit is zeker gelukt!

Met vrijwel windstil weer en gelukkig net een dagje iets minder warm weer waren de eerste vogels een flinke groep boerenzwaluwen en veel witte en enkele gele kwikstaarten, die druk bezig waren met het vangen van muggen en vliegjes die door de koeien uit het gras werden gelopen. In de groep opvallend veel jonge vogels, dus het leek erop alsof ze een goed broedseizoen achter de rug hadden.

Iets verderop werd door enkelen uit onze groep de eerste wegvliegende ijsvogel gezien, een soort die zich gedurende de dag vaker liet zien, maar vaak wel kort en snel wegvliegend. Ook de ijsvogel kent de laatste jaren (met zachte winters) weer een sterke toename en tja, wie wordt er nou niet blij van dat prachtige kleurrijke vogeltje?

Vervolgens was het wachten op de eerste roepende cetti`s zanger, een op zich nog vrij zeldzame soort, maar in de Biesbosch een succesvolle broedvogel. Alhoewel de cetti's zanger zich zelden goed laat zien, is hij altijd eenvoudig te traceren door de harde zang die je al van veraf hoort. Vanuit de bosjes hoorden we hem soms op enkele meters afstand roepen, maar met veel moeite zagen we hem enkele keren wegvliegen.

De eerste blikken op de Tongplaat leverden o.a. kleine en grote zilverreiger, smient, krakeend, slobeend en wintertaling op en in het riet o.a. kneu en rietgors.

Vanaf dat moment kwam het los met de roofvogels met maar liefst 3 zeearenden, bruine kiekendieven en 3 soorten valken (torenvalk, boomvalk en slechtvalk). De slechtvalk toonde een paar keer zijn prachtige duikvluchten met enorme snelheid en de zeearenden waren vooral zittend, maar af en toe ook een klein stukje vliegend te zien.

Naast vogels werden ook nog vlinders en libellen gezien zoals distelvlinder, bont zandoogje, paardenbijter, blauwe glazenmaker en bruinrode heidelibel.

Vanuit en rondom de kijkhut genoten we nogmaals van de Tongplaat maar dan vanuit een net iets andere hoek.

De tijd vloog voorbij en we besloten de overtocht met het pontje naar de Brabantse kant te maken, zodat we daar ook nog ruim de tijd hadden om op zoek te gaan naar de visarend.

Vanaf het eerste kijkpunt zagen we vele duizenden vogels maar de visarend hadden we net gemist vertelde een jonge Belgische vogelaar met zijn vader. Erg mooi was wel een jonge lepelaar met een van de ouders die een geweldige vliegshow boven ons hoofd gaven waarbij het jong constant riep en bedelde bij de oudervogel.

Rijdend door het gebied van de polder Hardenhoek stuitten we nog op een tapuit, een mooi groepje ringmussen en een grote groep gele kwikstaarten die zich prachtig lieten zien.

 

We besloten bij de brug nog een stop te maken en dat was precies op het juiste moment. Vanuit de lucht hoorden we een vreemde roep en dit bleek een visarend te zijn die precies in onze richting kwam vliegen om even later weer om te draaien en weer over te komen. Toen werd duidelijk waarom deze visarend riep, want er volgde meteen een tweede visarend en ook een sperwer kwam zich er even mee bemoeien.

Missie visarend geslaagd zou je zeggen maar tijdens de volgende twee uren waren ze ons gunstig gezind en kregen we nog diverse malen 1 of soms weer 2 visarenden te zien. Soms wat verder weg, maar ook nogmaals recht boven ons hoofd. Leuk was ook om een visarend te zien nabij het nest, waar dit jaar de eerste Nederlandse visarend is uitgekomen. Andere soorten die aan de lijst konden worden toegevoegd waren o.a. casarca en zwarte zwaan.

Al met al een geweldige vogeldag waarbij de vele roofvogels de hoofdrol speelden.

Foto's : Hans Takke