Alphen aan den Rijn
Vogels
maandag27nov2017

VERSLAG EXCURSIE RIVIERENLAND (Culemborg, Everdingen)

vwg

Op zondag  26 november 2017 organiseerde Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een vogelexcursie naar het rivierengebied rondom Culemborg.

 Twee leden van de Natuur en Vogelwacht Culemborg (NVWC) brengen ons naar de beste vogelspots in het gebied.

 

De eerste stop is een uiterwaard van de Lek nabij Fort Everdingen. Gerrit Jan Klop van de NVWC begeleid ons over een modderpaadje door het gebied. Het getinkel van de Baardmannetjes wordt zo nu en dan ruw verstoord door de kreten van de Waterral.

Honderden Wintertalingen dobberen over het water, vergezeld van Krak- Tafel- en Kuifeenden en een enkel Nonnetje.

Nabij Fort Everdingen zingt een Cetti’s zanger uit volle borst!

Lijst van waargenomen vogelsoorten:

 1. Dodaars
 2. Fuut
 3. Aalscholver
 4. Blauwe reiger
 5. Grote zilverreiger
 6. Knobbelzwaan
 7. Grauwe gans
 8. Gr. Canadese gans
 9. Soepgans
 10. Kolgans
 11. Brandgans
 12. Nijlgans
 13. Bergeend
 14. Wilde eend
 15. Soepeend
 16. Smient
 17. Slobeend
 18. Krakeend
 19. Tafeleend
 20. Kuifeend
 21. Brilduiker
 22. Wintertaling
 23. Pijlstaart
 24. Grote zaagbek
 25. Nonnetje
 26. Buizerd
 27. Sperwer
 28. Torenvalk
 29. Meerkoet
 30. Waterhoen
 31. Waterral
 32. Fazant
 33. Kievit
 34. Wulp
 35. Kokmeeuw
 36. Stormmeeuw
 37. Kl. Mantelmeeuw
 38. IJsvogel
 39. Houtduif
 40. Holenduif
 41. Turkse tortel
 42. Grote bonte specht
 43. Waterpieper
 44. Veldleeuwerik
 45. Grote gele kwikstaart
 46. Winterkoning
 47. Roodborst
 48. Merel
 49. Zanglijster
 50. Koperwiek
 51. Kramsvogel
 52. Cetti’s zanger
 53. Baardmannetje
 54. Staartmees
 55. Pimpelmees
 56. Koolmees
 57. Matkop
 58. Boomkruiper
 59. Goudhaantje
 60. Spreeuw
 61. Gaai
 62. Ekster
 63. Zwarte kraai
 64. Kauw
 65. Ringmus
 66. Sijs
 67. Grote barmsijs
 68. Kleine barmsijs
 69. Putter
 70. Vink

 

vwg

Everdingen (foto Stef  Strik)

Het tweede gebied dat na een koffiepauze in “Werk aan het Spoel” werd aangedaan was de Goilberdingerwaard. In de gracht rondom het fort spotten we een IJsvogel en een Dodaars.

Na een middagpauze vervolgen we onze excursie met een wandeling door de Regulieren van het Geldersch Landschap.

vwg

Lunchpauze

In de Regulieren zien we volop Buizerden.

Er zijn volop Kramsvogels aan het fourageren over de velden.

De Sijsjes en Barmsijsen vliegen samen met Putters in grote groepen van boom tot boom.

Een Matkop komt op een afgespeeld contactroepje af en laat zich van dichtbij zien.

 

 

  vwg   vwg    
  Matkop                        Barmsijs                       
 

 

vwg

                                                                                         Sijs