Alphen aan den Rijn
Vogels
maandag07jan2019

VERSLAG EXCURSIE 30 DECEMBER 2018

          

vwg

Op zondag  30 december 2018 organiseerde Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn de traditionele eindejaarsvogelexcursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). De waterwinning in de Amsterdamse Waterleidingduinen vindt plaats door middel van infiltratie van voorgezuiverd rivierwater uit de Rijn. Dit is een oneindige bron die nooit opdroogt. Door grote buizen wordt dit water naar de AWD gevoerd, waar 'de weg van het water' aldus verder gaat: bij de verdeelvijver wordt het de toevoersloot in geleid. Vanaf daar stroomt het de infiltratiegebieden in, waar het in de geulen langzaam de duinbodem in zakt. Na ongeveer drie maanden is het water gezuiverd en mondt het uit in de lager gelegen kanalen. Van daar stroomt het water naar de Oranjekom, vanwaar het naar een nazuiveringssysteem gaat en in verschillende stappen totdat het de drinkwaterkwaliteit  bereikt en het naar Amsterdam wordt gepompt. Momenteel worden de meeste bovengrondse filtratiekanalen vervangen door buizenstelsels, om het oorspronkelijke duingebied terug te krijgen.

Bij Ingang Panneland roffelt de Grote bonte specht. Later vinden we ook een Kleine bonte specht!

Een groep Barmsijsen houdt de gemoederen bezig: een groepje van 20 gemengde Grote en Kleine barmsijsen zoekt zaadjes in Berkenbomen. Met hulp van Arjan Dwarshuis (wereldrecordhouder meeste vogelsoorten in één jaar gespot: 6.852) en Camilla Dreef (ambassadeur Vogelbescherming en BinnensteBuiten) proberen we er een Witstuitbarmsijs tussenuit te vissen. Zonder succes.

Een aantal Grote zaagbekken vist in de filtratiekanalen. In de bredere kanalen vinden we Dodaars, Kuif- en Tafeleend.

Een Raaf komt luid roepend overvliegen.

Aan het einde van de wandeling treffen we nog de Grote gele kwikstaart.

vwgvwg

    

Lijst van waargenomen vogelsoorten:

 

 

 1. Dodaars
 2. Fuut
 3. Aalscholver
 4. Blauwe reiger
 5. Knobbelzwaan
 6. Grauwe gans
 7. Wilde eend
 8. Soepeend
 9. Kuifeend
 10. Wintertaling
 11. Brilduiker
 12. Grote zaagbek
 13. Sperwer
 14. Buizerd
 15. Meerkoet
 16. Zilvermeeuw
 17. Houtduif
 18. Halsbandparkiet
 19. Grote bonte specht
 20. Kleine bonte specht
 21. Gr gele kwikstaart
 22. Winterkoning
 23. Roodborst
 24. Merel
 25. Goudhaan
 26. Pimpelmees
 27. Koolmees
 28. Matkop
 29. Boomklever
 30. Boomkruiper
 31. Gaai
 32. Raaf
 33. Grote barmsijs
 34. Kleine barmsijs
 35. Vink

vwgkleine bonte specht