Alphen aan den Rijn
Vogels
zaterdag13jan2018

VERSLAG EXCURSIE 27 DECEMBER 2017

Amsterdamse Waterleidingduinen (Vogelenzang)

2xc2

De Klapekster is de eerste “klapper” van de dag! (foto Stef Strik)
           
Op woensdag  27 november 2017 organiseerde Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn de traditionele oudjaars-vogelexcursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Met 17 vogelaars werd gestruind door de duinen en bosschages van het infiltratiegebied voor Amsterdams drinkwater. De vele Damherten lopen (nog) vredig door het mistige veld te grazen.

Bij ingang Panneland laten Glanskop, Boomklever en Grote bonte specht al goed van zich horen. Bij de eerste watergang  (Nieuwkanaal) ontdekken we een Klapekster bovenin een boomtop. De vogel is niet schuw en laat zich goed bewonderen.

In en langs het Sprenkelkanaal vinden we Grote gele kwikstaart en de IJsvogel. Een Waterspreeuw bevindt zich in een waterloop nabij ingang Oase. De vogel laat zich nog van geen vijf meter afstand goed bekijken.

Na een opwarmertje in uitspanning de Oase lopen we terug naar Panneland. Onderweg laat een groep van vijftig Sijsjes zich goed zien in een Els, op zoek naar zaden uit elzenproppen.

Lijst van waargenomen vogelsoorten:

 1. Dodaars
 2. Fuut
 3. Aalscholver
 4. Blauwe reiger
 5. Knobbelzwaan
 6. Grauwe gans
 7. Kolgans
 8. Wilde eend
 9. Soepeend
 10. Krakeend
 11. Tafeleend
 12. Kuifeend
 13. Brilduiker
 14. Grote zaagbek
 15. Buizerd
 16. Torenvalk
 17. Meerkoet
 18. Waterhoen
 19. Zilvermeeuw
 20. IJsvogel
 21. Waterspreeuw
 22. Houtduif
 23. Holenduif
 24. Turkse tortel
 25. Grote bonte specht
 26. Groene specht
 27. Grote gele kwikstaart
 28. Winterkoning
 29. Roodborst
 30. Heggenmus
 31. Merel
 32. Koperwiek
 33. Pimpelmees
 34. Koolmees
 35. Glanskop
 36. Boomklever
 37. Boomkruiper
 38. Goudhaantje
 39. Klapekster
 40. Spreeuw
 41. Gaai
 42. Ekster
 43. Zwarte kraai
 44. Sijs
 45. Putter
 46. Vink

 

waterspreeuw

Filmpje waterspreeuw (Damian Pieterse):https://youtu.be/Q3Td_2wdn3o

 

 

 

https://youtu.be/Q3Td_2wdn3o