Alphen aan den Rijn
Vogels
zaterdag11nov2017

NATUURRESERVAAT WATERLAND EN MARKEN 5 november 2017

                      

Op zondag 5 november 2017 organiseerde Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een vogelexcursie naar natuurgebied Waterland, het Markermeer en Marken.

De eerste stop op de parkeerplaats boven Durgerdam leverde al een Slechtvalk op, naast de vele eenden- en ganzensoorten. Verderop langs de dijk ontdekten we in het Markermeer naast de Dodaars en Fuut ook een Kuifduiker in winterkleed.

Het koude weer trekt ons naar de warme vissoep en snert in Marken. Marken levert een paar stadsvogels op voor de totaallijst. In Marken is een IJsvogel tegen het terrasraam aangevlogen.

In de Gouwzee tenslotte treffen we de eerste groepen overwinterende Toppers aan, naast de vele Kuif- en Tafeleenden.

vwg
vwg
 

 

 

 

Lijst van waargenomen vogelsoorten:

 1. Dodaars
 2. Kuifduiker
 3. Fuut
 4. Aalscholver
 5. Blauwe reiger
 6. Grote zilverreiger
 7. Knobbelzwaan
 8. Grauwe gans
 9. Kolgans
 10. Brandgans
 11. Nijlgans
 12. Bergeend
 13. Wilde eend
 14. Soepeend
 15. Smient
 16. Slobeend
 17. Krakeend
 18. Tafeleend
 19. Kuifeend
 20. Topper
 21. Wintertaling
 22. Brilduiker
 23. Pijlstaart
 24. Middelste zaagbek
 25. Buizerd
 26. Torenvalk
 27. Slechtvalk
 28. Meerkoet
 29. Watersnip
 30. Kievit
 31. Goudplevier
 32. Zilvermeeuw
 33. Stormmeeuw
 34. Kl. mantelmeeuw
 35. Gr. mantelmeeuw
 36. Houtduif
 37. Turkse tortel
 38. Grote bonte specht
 39. Graspieper
 40. Winterkoning
 41. Roodborst
 42. Merel
 43. Tjiftjaf
 44. Baardmannetje
 45. Pimpelmees
 46. Huismus
 47. Spreeuw
 48. Ekster
 49. Zwarte kraai
 50. Kauw
 51. Vink

vwg