Alphen aan den Rijn
Vogels
donderdag17okt2019

Maasvlakte vogelexcursie

vogels

Op zondag 13 oktober zijn we met de vogelwerkgroep naar de Maasvlakte gegaan. We begonnen de excursie bij de trektelpost Maasvlakte II. We besloten dat we bleven staan totdat het een beetje stil viel qua trek om vervolgens andere soorten te bezoeken.

De dag begon druk met enorme groepen spreeuw. Ook kwamen er grote groepen sijs en vink met een enkele keep. Ook werden er enkele grote gele en witte kwikstaarten herkend op geluid. Natuurlijk vlogen er ook enkele graspieper en veldleeuwerik. Ondanks de goede landtrek was de trek over zee veel stroever. In zo’n anderhalf uur werd er maar een (adulte) Jan van Gent gezien. vogels

Doordat de zeetrek tegenviel besloten we wat op te schuiven naar een verder punt op de Maasvlakte. Hier zagen we een geringde grote mantelmeeuw die uit Scandinavië kwam. Helaas konden we deze niet aflezen. Vervolgens gingen we richting de brandweerkazerne, hier zagen we een tjiftjaf in het hek en een tapuit op een stapel bouwmaterialen. Vervolgens liepen we over de dijk aan de zeezijde met 2 tapuit. Toen we iemand tegenkwamen hoorden we dat er twee sneeuwgorzen verderop zaten. Die hebben we uitgebreid bekeken en er kwam zelfs een oeverpieper bij zitten.
Op de Maasvlakte werd de zaterdag ervoor een Provençaalse grasmus ontdekt. Toen we hier langs reden besloten we even een kijkje te maken, en de vogel was toen uit beeld. Na een beetje heen en weer geloop de vogel in eerste instantie niet kunnen vinden. Vervolgens vond Michel Top een velduil op een metertje of 30. Erg mooie vondst! Toen iedereen de velduil net in beeld had, werd de Provençaalse grasmus gevonden.

Vervolgens met alle aanwezige vogelaars besloten om de vogel op te stoten. Hierdoor hebben we de vogel 5/6 keer duidelijk kunnen zien, helaas ging de vogel niet mooi open zitten. Vervolgens vloog de vogel en besloten we verder te gaan. Na een paar stop gingen we naar het Oostvoorne meer om daar een rondje te lopen. Daar zagen we enorme aantallen zilverplevier en wulp. Wat opvallend was is dat de stroom vinken en sijzen de hele dag doorging. Dit klopt ook met het beeld wat in de rest van Nl was. Over heel Nl kwam er 1 miljoen vink en bijna 60.000 sijs over. Weer een heerlijke dag met weinig regen, maar de 20 graden is niet gehaald.

Menno den Uijl

Lijst met waarnemingen

aantalsoort Slechtvalk    Zilverplevier Scholekster    Cetti's Zanger Wilde Eend

 Grote Stern Wintertaling    Velduil Kuifeend     Provençaalse Grasmus Slobeend

   Krakeend    Koperwiek    Kluut

 Beflijster Wulp    Strandleeuwerik Pimpelmees    Sneeuwgors Veldleeuwerik

 Tapuit Oeverpieper    Rotgans    Witte Kwikstaart

 Jan van Gent Buizerd    Keep Tjiftjaf    Grote Gele Kwikstaart Blauwe Reiger

 Sijs Scholekster    Aalscholver    Roodborst

 Vink     Zwarte Kraai    Zwarte Zee-eend   Torenvalk    Ekster    Graspieper

 Grote Mantelmeeuw    Kleine Mantelmeeuw    Zilvermeeuw    Bontbekplevier    Spreeuw