Alphen aan den Rijn
Vogels
maandag30jan2017

Kwade Hoek en Brouwersdam

Tijdens deze eerste excursie van 2017 stonden de Zuid-Hollandse eilanden op het programma. Na een ietwat glibberig vertrek vanuit Alphen waren de snelwegen gelukkig goed te doen en na ruim een uur stonden we op de dijk bij de buitenhaven van Stellendam.
In de haven zwommen vooral krakeenden en futen met ook een enkele tafeleend, dodaars, middelste zaagbek en op de basaltblokken stond een grote zilverreiger.
Nadat iedereen warm was aangekleed, klommen we over de dijk en voelden goed de koude wind. Met afgaand tij waren de slikplaten drooggevallen en dat betekent dat de vogels een erg groot gebied hebben om zich over te verspreiden. De meeste vogels waren dus op behoorlijke afstand. Soorten als kluut, bonte strandloper, zilverplevier, bergeend en wintertaling konden aan de lijst worden toegevoegd.
Omdat de laatste weken leuke soorten vanaf de Kwade Hoek werden gemeld, hadden we vooraf al besloten om hier een  flinke wandeling te gaan maken. Na het parkeren van de auto’s werden al grote bonte specht, roodborst en heggenmus gehoord en gezien.  Vanaf het eerste uitzichtpunt liet een blauwe kiekendief zich mooi zien.
De wandelroute naar het strand is in de winter vaak behoorlijk nat en na het hoge water van afgelopen week hadden we dit nu ook verwacht. Het was inderdaad op sommige stukken flink nat en baggerig, maar gelukkig niet zo erg als verwacht.  Bij de bosjes net voor het strand werden we verrast door een aantal goudvinken die uit de bosjes opvlogen.
Eenmaal op het strand was ons doel om strandleeuwerik en sneeuwgors te vinden.  De strandleeuweriken (mooie groep van 24)  werden door de telescoop al vrij snel ontdekt en konden we vervolgens redelijk benaderen. Ze waren wel wat vliegerig, verdwenen soms uit beeld maar kwamen vervolgens net zo snel weer in de kijker.
Tijdens het kijken naar de strandleeuweriken werd op een zandbank een juveniele zeearend gevonden, een indrukwekkende soort om toe te voegen aan de daglijst.
Natuurlijk ontbraken de drieteenstrandlopertjes niet, maar het vinden van de sneeuwgors wilde niet lukken. Omdat we ook nog helemaal naar de andere kant van de Kwade Hoek wilden lopen, besloten we deze maar even te laten gaan. Hoe leuk is het dan als er opeens een sneeuwgors laag langs komt vliegen, vervolgens weer omdraait en ver weg vliegt, maar dan opeens toch weer terugkeert en niet al te ver voor ons in het zand neerploft en zich prachtig laat bekijken …
Als we nu de ijsgors nog kunnen vinden, dan is het lijstje van ‘bijzondere’ vogels compleet! Deze worden al wekenlang gemeld op de uiterste hoek van de strandhaak, dus een flinke wandeling is noodzakelijk. Op zich geen straf in dit gebied, maar helaas maakte de opkomende regen het toch wat minder prettig.
Eenmaal op de punt zagen we een groepje graspiepers en net daarachter lieten de eerste ijsgorzen zich zien tussen de zaaddragende toortsen. Eerst wat op afstand, maar uiteindelijk te benaderen tot minder dan 10 meter afstand hebben we echt genoten van minimaal 16 schitterende ijsgorzen. Missie geslaagd! Ondertussen had Dick wat aangespoeld afval opgeruimd en zijn goede daad gedaan.
Inmiddels was het alweer 14.00 uur toen we terug waren bij de auto, dus geen uitgebreide rit meer door de polders, maar gelukkig bevond zich op de route richting de Brouwersdam een enorme groep van vele duizenden brandganzen. Tijdens een bezoek aan de Zuid-Hollandse eilanden mag zo’n ganzengroep eigenlijk niet ontbreken.
Ook bij de Brouwersdam hadden we het vogelgeluk weer aan onze zijde. Bij de eerste stop liet de zeldzame zwarte zeekoet zich erg mooi bekijken op het rustige water in het haventje achter de blokkendam. Iets verder op zee werd naast de altijd aanwezige roodkeelduikers ook een parelduiker ontdekt, net als twee mannetjes eidereend.
Weer een stukje verder rijden over de zanderige en hobbelige weg, waar de NW-storm duidelijk haar sporen had achtergelaten. De volgende stop leverde een geoorde fuut op die vlak langs de kant zwom. Nog even wat twijfels of het geen kuifduiker was, maar even later werden die ook gezien en was er wel een duidelijk verschil.
Niet veel later werd naast de vele brilduikers en middelste zaagbekken ook de eerste ijseend gezien, maar na de kijker wat te verschuiven bleek dit een groep van 17 of zelfs meer te zijn. Het tellen was lastig omdat ze volop aan het duiken waren en er nog een flinke golf stond waardoor ze vaak uit beeld waren. In de groep vooral veel vrouwtjes en juveniele exemplaren, maar ook enkele mannetjes waarvan er eentje echt geweldig mooi getekend was.
We sloten de excursie af bij de spuisluis van de Brouwersdam waar zowel aan de zeezijde als binnenzijde de grijze en gewone zeehonden zich natuurlijk weer schitterend lieten bekijken.

Soortenlijst

 1. Roodkeelduiker
 2. Parelduiker
 3. Dodaars
 4. Fuut
 5. Geoorde fuut
 6. Kuifduiker
 7. Aalscholver
 8. Blauwe reiger
 9. Grote zilverreiger
 10. Knobbelzwaan
 11. Grauwe gans
 12. Kolgans
 13. Brandgans
 14. Rotgans
 15. Nijlgans
 16. Wintertaling
 17. Wilde eend
 18. Krakeend
 19. Tafeleend
 20. Kuifeend
 21. Brilduiker
 22. IJseend
 23. Zwarte zee-eend
 24. Eidereend
 25. Middelste zaagbek
 26. Blauwe kiekendief
 27. Torenvalk

 28. Buizerd

 29. Zeearend

 30. Fazant

 31. Meerkoet

 32. Waterhoen

 33. Scholekster

 34. Kluut

 35. Bontbekplevier

 36. Zilverplevier

 37. Steenloper

 38. Drieteenstrandloper

 39. Bonte strandloper
 40. Kievit
 41. Tureluur
 42. Wulp
 43. Kokmeeuw
 44. Zilvermeeuw
 45. Stormmeeuw
 46. Grote mantelmeeuw
 47. Zwarte zeekoet
 48. Houtduif
 49. Turkse tortel
 50. Grote bonte specht
 51. Veldleeuwerik

 52. Graspieper

 53. Strandleeuwerik

 54. Spreeuw

 55. Ekster

 56. Zwarte kraai
 57. Kauw
 58. Winterkoning
 59. Heggenmus
 60. Roodborst
 61. Merel
 62. Kramsvogel
 63. Pimpelmees
 64. Koolmees
 65. Groenling
 66. Putter
 67. Goudvink
 68. Rietgors
 69. Sneeuwgors
 70. IJsgors