Alphen aan den Rijn
Natuur
maandag16mrt2020

Gorzen en slikken in de Hollandse Delta. Hoekse Waard 15 februari 2020

Vandaag zijn we op bezoek bij de Vogelwerkgroep Hoeksche waard. De excursie is wegens storm Ciara een week uitgesteld, maar nu zit tweede voorjaarsstorm Dennis ons in de weg. Toch besluiten we te gaan, weer of geen weer. Ter plaatse worden we ontvangen door Janus Verkerk van de VWG Hoekse waard. We starten in de Korendijkse slikken. Deze slikken vallen onder beheer van Natuurmonumenten, een mooi deltagebied aan de Haringvliet. Aan de overkant zien we Tiengemeten.

hwNatuurmonumenten heeft hier de open krekenstructuur teruggebracht in de gras- en rietlanden. Dit biedt mogelijkheden voor diverse moeras- en watervogels. Er staan twee vogelhutten en een vogelobservatieplateau. Al snel horen we de Cetti’s zanger boven de stormgeluiden uitkomen. Aan  de rand van het Haringvliet zien we de eerste Lepelaars van 2020 al weer terug uit hun winterkwartier. Daar zien we ook Grote en Kleine zaagbekken. Ook diverse Brilduikers voeren hun voorjaarsritueel uit.

hw

We vervolgen onze weg naar de Westerse laagjes in Nieuwendijk. Daar zien we tussen de vele Brandganzen geen Roodhalsgans, maar wel een Kleine Canadese gans.

We worden bij Janus thuis op de koffie genodigd. In zijn tuin vele zangvogels op de voederplaats, waar een Sperwer probeert een van de vogels te slaan.

In het Oude land van Strijen vinden we tussen de vele Grauwe, Kol- en Brandganzen 16 Dwergganzen, onze doelsoort voor deze dag.

Vanwege het slechte weer keren we voortijdig huiswaarts.

Waargenomen vogelsoorten:

Aalscholver

Brilduiker

Roodborst

Fuut

Middelste zaagbek

Huismus

Dodaars

Grote zaagbek

Ringmus

Knobbelzwaan

Meerkoet

Vink

Blauwe reiger

Waterhoen

Merel

Grote zilverreiger

Fazant

Kramsvogel

Lepelaar

Buizerd

Koperwiek

Grauwe gans

Havik

Turkse tortel

Boeren- of soepgans

Sperwer

Houtduif

Nijlgans

Torenvalk

Holenduif

Grote Canadese gans

Bruine kiekendief

Koolmees

Kleine Canadese gans

Blauwe kiekendief

Pimpelmees

Kolgans

Goudplevier

Spreeuw

Brandgans

Kievit

Ekster

Dwerggans

Wulp

Kauw

Bergeend

Watersnip

Zwarte kraai                    64

Wilde eend

Kleine mantelmeeuw

 

Soepeend

Grote mantelmeeuw

 

Krakeend

Kokmeeuw

 

Slobeend

Stormmeeuw

 

Kuifeend

IJsvogel

 

Tafeleend

Graspieper

 

Wintertaling

Cetti’s zanger

 

Smient

Winterkoning