Alphen aan den Rijn
Natuur
maandag08mei2017

Bloemenweelde en vogelzang

Zaterdag 29 april 2017   10.00 uur

We hebben gelopen in Gebied Natuurtuin/ Heempad/ Bloemenweide/ Schoolakker en Zwarte Pad in Boskoop

Ondanks het droge koude weer van de afgelopen weken, konden we zo’n 100 soorten bloeiende planten aantreffen in genoemde gebieden.

We hadden de kans om het, gewoonlijk afgesloten perceel Schoolakker (Schooltuinen de Akker) te bezoeken. Hier gaat vanaf september flink wat veranderen. De schooltuinen verdwijnen, het gebied wordt openbaar toegankelijk wandelgebied en zal een renovatie ondergaan. Hier ligt onze angst. Het gebied heeft zich zodanig ontwikkelt met omgevallen boomstammen, afvalhopen, verhogingen, dichte begroeiing enz. dat het een ideaal gebied is voor kleine zoogdieren als wezel, bunzing, en hermelijn.

Er zijn aanwijzingen dat ze hier voorkomen. In dit gebied is de ijsvogel regelmatig te zien. Ringslangen worden waargenomen, kikkers, padden, salamanders volop in dit gebied. Vogels o.a. tuinfluiter, vinken, mezen, grote bonte specht, zanglijster, merel, enz.

De angst is dat met renovatie (ombouw tot natuurontwikkeling) eerst natuur wordt gesloopt om nieuwe natuur te creëren. Wij, Vrienden van het Heempad, zullen er op toezien dat dit passend gebeurt. Ons advies is, vanaf september iets uitdunnen, paden verbreden, toegangsbrug maken en alle opslag, takken, afvalhopen, tuinmateriaal, boomstammen laten liggen.

Hans v Dam