Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 6 dec. 2023

Beste IVN’ers,

Op woensdag 6 december 2023 is de Algemene Ledenvergadering waarvoor je van harte bent uitgenodigd. De ALV wordt gehouden in het Bezoekerscentrum de Veenweiden, Burgemeester Bruins Slotsingel 15 te Alphen aan den Rijn.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar. De vergadering begint om 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening en Mededelingen

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 10 mei 2023

3. Samenwerking BC – nieuwe werkgroep ontvangst

·      bijlage – Opzet Werkgroep Ontvangst

·      bijlage – Samenwerking IVN en Bezoekerscentrum

4. Jaarplan 2024

5. Begroting en contributie 2024

6. Ingekomen stuk – verzoek tot onderzoek andere locatie IVN

7. Rooster van aftreden/vacature bestuur

8. Jubilarissen

9. Rondvraag

 

Na afloop kan nog gezellig worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Irma Brugmans

Secretaris IVN Alphen aan den Rijn

Vacature Algemeen Bestuurslid en Secretaris

Volgens rooster zal Irma Brugmans aftreden, zij is niet verkiesbaar. Er zijn daardoor twee vacatures voor Algemeen Bestuurslid/Secretaris. Het bestuur heeft een kandidaat.

Leden worden uitgenodigd een kandidaat voor te stellen. Tenminste vijf leden tezamen kunnen een kandidaat voor de vacature voordragen. De voordracht dient schriftelijk, voorzien van tenminste vijf handtekeningen van IVN-leden bij het bestuur te worden ingediend uiterlijk vijf dagen vóór aanvang van de vergadering schriftelijk of langs elektronische weg. Tezamen met een verklaring van de kandidaat dat hij de benoeming zal aanvaarden.

Waar
Ons centrale punt Bezoekerscentrum De Veenweiden
Burg. Bruins Slotsingel 15
2403 NC Alphen aan den Rijn
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

secretaris

Alphenaandenrijn

Ontdek meer over

Deel deze pagina